УБА на 19 Міжнародній конференції «Крим-2012», 2–10 червня 2012 р., АР Крим

Українська бібліотечна асоціація є співорганізатором 19 Міжнародної конференції «Крим-2012», яка цього року має тему «Бібліотека в цифрову епоху: нова парадигма і нова роль в громадському розвитку».

Інформаційну підтримку конференції надає бюлетень УБА «БiблiоТека».

Представники УБА в Оргкомітеті Конференції.

Шевченко Ірина Олександрівна, президент УБА, директор Інституту післядипломної совіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв входить до наглядового комітету.

Пашкова Валентина Степанівна, віце-президент УБА, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні  - член Оргкомітету.

Ярошенко Тетяна Олександрівна, член Президії УБА, директор Наукової бібліотеки Національного університету України «Києво-Могилянська академія».

Дригайло Василь Герасимович, член ревізійної комісії УБА, директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенко Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - член Програмного комітету.

Барабаш С.І., голова секції УБА з адвокації, вчений секретар Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенко Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

У програмі Конференції також представлено цілий ряд заходів та виступів від УБА, зокрема:

Панельна презентація Української бібліотечної асоціації «Сверяем время»

Ключові презентації:

Шевченко І.О., Проектний розвиток УБА: результати минулого року і бачення

Пашкова В.С., Вплив професійної громадської організації на ключові позиції розвитку бібліотечної справи в країні

Загуменна В.В., Головні підсумки проекту BSLA для України

Участь у Форумі ІФЛА на Кримській конференції

Доповідачі:

Шевченко І.О., Пашкова В.С.

СЕСІЯ «Бібліотечна освіта, професійна підготовка та перепідготовка кадрів»

Загуменна В.В. Тренінги для бібліотекарів, як інструмент побудови потужної бібліотечної асоціації

Секція 10: «Бібліотечна інноватика та управління якістю. Захист авторського права та інтелектуальної власності бібліотек».

Шевченко І.О., Мережа пунктів доступу громадян до офіційної інформації: результати проектної діяльності УБА.

Барабаш С.І., Загуменна В.В., Адвокаційна діяльність  Української бібліотечної асоціації

СЕСІЯ «Інформаційна та інноваційна діяльність бібліотек сфери освіти та науки»

Шевченко І.О., Пункти доступу до офіційної інформації в бібліотеках навчальних закладів: нові ініціативи УБА.