Участь УБА у реалізації Державної цільової національно-культурної програми "Бібліотека ХХІ"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 р. № 956 "Про затвердження Державної цільової національно-культурної  програми створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи "Бібліотека ХХІ" Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України наказом від 29.11.2011 р. № 165 утворено робочу групу, завданнями якої є:

- проведення моніторингу виконання завдань і заходів програми;

-  проведення аналізу і комплексної оцінки результатів виконання завдань і заходів програми, цільового використання коштів, підготовка звітів про хід виконання програми;

- підготовка пропозицій щодо уточнення переліку завдань і заходів на наступний бюджетний рік.

До складу робочої групи від Української бібліотечної асоціації увійшли І.О.Шевченко, президент УБА; Вилегжаніна Т.І., віце-президент УБА; Ярошенко Т.О., член президії УБА.

На першому засіданні робочої групи, що відбулося 11.01.2012 року, було запропоновано створити тематичні експертні групи за напрямами:

1. Розробка єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх гармонізація з міжнародними;

2. Оцифрування, обробка, збереження та організація використання ресурсів України;

3. Створення єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів та єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів.

Шановні колеги!

Просимо тих з вас, хто має бажання працювати за будь-яким з вищезазначених напрямів, повідомити про це в офіс УБА електронною поштою (u_b_a@ukr.net)  до 18 січня 2012 р. Ваша кандидатура буде рекомендована до включення у склад тематичної експертної групи від УБА, а Ви матимете можливість докласти свої таланти на розвиток бібліотечної справи в Україні.