УБА та підготовка бібліотечних фахівців

В межах реалізації спільного проекту Української бібліотечної асоціації та Програми сприяння Парламенту України ІІ «Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування» членом УБА та керівником Студентської секції УБА, завідувачем кафедри Луганського державного інституту культури і мистецтв О.В.Бобришевою підготовлено Навчальну програму «Бібліотеки та електронне урядування» для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» денної і заочної форми навчання. Програма розроблена  для використання у навчальному процесі з метою формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок професійної діяльності у бібліотеках, які є тими інформаційними центрами, що реалізують конституційні права громадян на доступ до інформації, зокрема, офіційної.

Запропонована навчальна програма може бути адаптована до навчального процесу кожного окремого ВНЗ та використовуватися як спецкурс або курс за вільним вибором студента. Також вона може слугувати основою для робочої навчальної програми та навчально-методичного комплексу дисципліни «Бібліотеки та електронне урядування» або іншого.

Рекомендації щодо впровадження навчальної програми «Бібліотеки та електронне урядування» у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку бібліотечних кадрів, читайте тут.

Текст навчальної програми та рекомендації УБА щодо її впровадження надіслано у провідні навчальні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку майбутніх бібліотекарів.