Круглий стіл з бібліотечно-інформаційної освіти «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: портрет спеціальності», 18 листопада 2016 р.

18 листопада 2016 року в рамках щорічної конференції УБА: «Українська бібліотечна асоціація: пошук майбутнього» відбулося засідання Круглого столу з бібліотечно-інформаційної освіти «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: портрет спеціальності». Модераторами засідання були Віра Загуменна, канд. пед. наук, професор, зав. кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), голова Секції з бібліотечно-інформаційної освіти Української бібліотечної асоціації та Тетяна Новальська, докт. іст. наук, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Київського Національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), член секції бібліотечно-інформаційної освіти УБА.

24.11.2016 1

Під час засідання обговорювалися питання розвитку громадської освіти в Україні, змістовного наповнення проекту нового освітнього стандарту зі спеціальності 29 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», організації профорієнтаційної діяльності у вузах, що готують фахівців з означеної спеціальності, актуалізації діяльності студентської секції УБА та ін. В обговоренні взяли участь представники київських вузів, що готують фахівців даної галузі, зокрема Ірина Шевченко, президент Української бібліотечної асоціації, канд. пед. наук, професор НАКККіМ, Віра Загуменна, канд. пед. наук, професор НАКККіМ, Ярослава Хіміч, канд.іст.наук, доцент НАКККіМ, Тетяна Новальська, докт. іст. наук, професор КНУКіМ, Олена Воскобойнікова-Гузєва, докт. наук із соціал. комун., професор Київського університету імені Бориса Грінченка, член Президії Української бібліотечної асоціації, Вікторія Сошинська, канд. наук із соціал. комун., доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Остап Стасів, засновник та координатор Відкритого університету Майдану (ВУМ) та ВУМ online, Оксана Збанацька, канд. іст. наук, доцент, докторант НАКККіМ, Юлія Бриль, аспірантка 4 курсу НАКККіМ, Іван Козачок, аспірант 1 курсу НАКККіМ, практичні працівники НПБУ, зокрема Тетяна Швачка, Олена Зозуля та ін., а також студенти 3 курсу КНУКіМ, а саме Тетяна Любарська, Тетяна Матвієнко, Анастасія Кугунова, та студенти 5 курсу університету імені Бориса Грінченка, зокрема Анна Дворник, Ганна Падалка, Маргарита Цюра,та ін..

На засіданні Круглого столу було представлено цілий ряд актуальних і цікавих доповідей в контексті проблем, що обговорювалися (див. програму конференції на сайті УБА).

Результатами обговорення стали прийняті рекомендації щодо уточнення змістовного наповнення проекту нового освітнього стандарту зі спеціальності 29 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та прийняття рішення щодо поновлення діяльності студентської секції УБА.

Модератор В.В. Загуменна