ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2019», 24 жовтня 2019 р., м.Харків

Четвер, 24.10.2019 09:00 - 17:00

Українська бібліотечна асоціація запрошує взяти участь у ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Короленківські читання 2019» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість», що відбудеться 24 жовтня 2019 р. у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.

Організатори:

 • Міністерство культури України
 • Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
 • Харківська державна академія культури
 • Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація»

Інформаційний партнер – журнал «бібліотечний форум: історія, теорія і практика»

Напрями роботи
Напрям 1

 • Бібліотеки, архіви, музеї: цифровізація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість
 • Конвергентні проекти;
 • Крос-медійні платформи;
 • Сервіси дистанційного обслуговування в бібліотеках, архівах, музеях;
 • Соціальні медіа як платформи для залучення користувачів;
 • Веб-журналістика: крос-медійний формат;Інтегровані цифрові ресурси;
 • Персоналізація обслуговування: інструменти і технології;
 • Інтерактивність бібліотечних ресурсів;
 • Клієнтоорієнтованість і сервіс бібліотек, архівів, музеїв;
 • Конвергенція форматів професійного розвитку;
 • Електронне навчання (e-learning) в діяльності бібліотек, архівів, музеїв.

Матеріали надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com.
Реєстраційна форма: https://forms.gle/zCSkkViiy9r7RtwSA

Напрям 2

 • Фонд документ них пам’яток у бібліотеці, архіві, музеї: традиційні та інноваційні шляхи формування, збереження та розкриття:
 • Проблеми нормативно-правового та технологічного забезпечення роботи з документними пам’ятками у бібліотеці, архіві, музеї;
 • Спеціалізація роботи з обслуговування користувачів пам’ятками писемності та друку;
 • Експертиза документних пам’яток у бібліотеці, архіві, музеї, менеджмент;
 • Формування та опис колекцій документних пам’яток різних видів;
 • Архівні пам’ятки, колекції та фонди у науковій бібліотеці;
 • Традиційні та інноваційні шляхи збереження та розкриття;
 • Заходи з оцифрування документних пам’яток: національні та регіональні пріоритети;
 • Фонди та колекції документних пам’яток в електронному просторі на сайтах бібліотек, архівів, музеїв

Матеріали надсилати на адресу: ndvkhdnb@gmail.com
Реєстраційна форма: https://forms.gle/TrF25qJs9eMVziZQ6

Робочі мови: українська, англійська.
Термін подання заявок – до 10 вересня 2019 р.
Передбачається публікація збірника матеріалів конференції.
Учасники отримують сертифікати.

Умови подання матеріалів для публікації:
1. Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Word 97-2003 (обсяг: не більше 12 сторінок формату А 4; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве –1,5 см; шрифт – Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5). Нумерувати сторінки не потрібно.
2. Ілюстрації, рисунки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті доповіді та дублюватися у форматі TIFF 300 dpi.
3. Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК, назва доповіді (прописними літерами, кегль 14) – прізвище, ім'я, по батькові автора – посада, повна назва закладу, країна, місто, анотація та ключові слова трьома мовами (укр., англ., рос.), текст доповіді, перелік бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу).
Участь у конференції безкоштовна. Витрати на відрядження за рахунок направляючої сторони.

Контакти оргкомітету:
Валентина Дмитрівна Ракитянська, голова оргкомітету, директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України; (057) 731–11–01;
Алла Анатоліївна Соляник, доктор педагогічних наук, декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури; (057) 731-13-88; е-mail: allasolyanik164@gmail.com;
Людмила Володимирівна Глазунова, канд. наук із соціальних комунікацій, заступник директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка з наукової роботи, голова Харківського обласного відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація»; (057) 731–11–01;
Ігор Якович Лосієвський, доктор філол. наук, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, заслужений працівник культури України; (057) 731–11–79; е-mail: ndvkhdnb@gmail.com;
Олена Петрівна Куніч, завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка; (057) 731-32-27; 095-066-96-09; e-mail: nmr.hdnb@gmail.com.

Назад