ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання 2018», 24 жовтня 2018 р., м.Харків

Середа, 24.10.2018 09:00 - 18:00

Українська бібліотечна асоціація запрошує взяти участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Короленківські читання 2018» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості», що відбудеться 24 жовтня 2018 р. у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.

ОРГАНІЗАТОРИ:

 • МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА імені В. Г. КОРОЛЕНКА
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
 • ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (філія) ВГО «УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР – ЖУРНАЛ «БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Напрями роботи:

Напрям 1

Бібліотеки, архіви, музеї – сучасні платформи самоосвіти та самовдосконалення:

 • Місце та роль бібліотеки в єдиному освітньому просторі;
 • Стандартні та альтернативні освітні формати;
 • Сучасні концепції та технології підтримки саморозвитку особистості;
 • Освітні та науково-просвітницькі проекти у роботі з громадою;
 • Сучасні форми професійного розвитку фахівців креативного сектору;
 • Культурно-освітні програми: стратегії та практики;
 • Творчі об’єднання як осередки саморозвитку;
 • Інклюзивний напрям у роботі бібліотек, архівів, музеїв;
 • Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні культурно-історичної свідомості місцевої громади та збереженні культурної спадщини;
 • Соціальні мережі як платформа для просування книги, читання, бібліотеки, професійного спілкування.

Матеріали надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com.

Реєстраційна форма: https://bit.ly/2uJqWNk.

Напрям 2

Електронна бібліографія:

 • Електронна бібліографія, медіа-бібліографія, технобібліографія (терміносистема та напрями уніфікації).
 • Генерування бібліографічних електронних ресурсів: можливості сучасних АІБС.
 • Сучасні тенденції електронної бібліографічної діяльності в Україні та за кордоном.
 • Бібліографічна складова у «Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р.»: Державний реєстр національного культурного надбання (у частині «Книжкові пам’ятки України»); зведений електронний каталог бібліотек України; база даних авторитетних національних файлів; RDA тощо.
 • Бібліографічні електронні ресурси (БЕР): термінологія та класифікація.
 • Електронні копії нонелектронної бібліографічної продукції.
 • Національні бібліографічні електронні ресурси: сучасний стан, перспективи інтеграції.
 • Бібліотечно-каталожні БЕР – домінуючий сегмент електронного бібліографічного середовища країни.
 • Видавничо-книготорговельні БЕР. Сучасні види та жанри видавничо-книготорговельних БЕР.
 • Науково-допоміжна електронна бібліографія.
 • Сучасні жанри інформаційно-аналітичної продукції в електронному середовищі.
 • Інновації у створенні та популяризації електронних рекомендаційних бібліографічних ресурсів.
 • Краєзнавча бібліографія: електронний вектор розвитку.
 • Вебліографія: теорія, технологія, практика.
 • Електронна метабібліографія в Україні та за кордоном: стан, тенденції розвитку.
 • Бібліографічне обслуговування у віртуальному середовищі: тенденції розвитку.
 • Бібліографічне інформування користувачів у цифрову еру: форми та технологія.
 • Хмарні технології у бібліографічній діяльності.
 • Інформаційна культура, інформаційна соціалізація користувачів бібліотек, архівів, музеїв. Інформаційне самообслуговування. Веб-сайт як інструмент самообслуговування.

Матеріали надсилати на адресу: milaglazunova@gmail.com.

Реєстраційна форма: https://bit.ly/2IiMylp

Напрям 3

Фонди та колекції документних пам’яток у бібліотеках, архівах, музеях. Актуальні питання:

 • Проблеми нормативно-правового та технологічного забезпечення при роботі з пам’ятками писемності та друку; експертизи документних пам’яток;
 • Специфіка відображення, актуальні проблеми наукового описування документних пам'яток різних видів і груп;
 • Визначення прогнозної вартості документних пам’яток;
 • Архівні документи як джерело сучасних історико-культурних досліджень;
 • Шляхи розкриття колекцій документних пам’яток;
 • Спеціалізація роботи зі зберігання документних пам’яток;
 • Фонди та колекції документних пам’яток у бібліотеках, архівах і музеях України: характеристика окремих комплексів, особливості складу.

Матеріали надсилати на адресу: ork@korolenko.kharkov.com.

Реєстраційна форма: https://bit.ly/2pZrEkz.

Робочі мови: українська, англійська, російська. Термін подання заявок на конференцію – до 10 вересня 2018 р.

Передбачається публікація збірника матеріалів конференції.

Умови подання матеріалів для публікації:

1. Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Word 97-2003 (обсяг: не більше 12 сторінок формату А 4; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве –1,5 см.; шрифт – Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5). Нумерувати сторінки не потрібно.

2. Ілюстрації, рисунки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті доповіді та дублюватися у форматі TIFF 300 dpi.

3. Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК, назва доповіді (прописними літерами, кегль 14) – прізвище, ім'я, по батькові автора – посада, повна назва закладу, країна, місто, анотація та ключові слова трьома мовами (укр., англ., рос.), текст доповіді, перелік бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу).

Участь у конференції безкоштовна. Витрати на відрядження за рахунок направляючої сторони.

Контакти оргкомітету:

Валентина Дмитрівна Ракитянська, голова оргкомітету, директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, голова президії Харківського обласного відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація», заслужений працівник культури України; (057) 731–11–01;

Алла Анатоліївна Соляник, декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, професор, доктор педагогічних наук, член президії ВГО «Українська бібліотечна асоціація»; (057) 731-13-88; е-mail: allasolyanik164@gmail.com.

Людмила Володимирівна Глазунова, заступник директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій; (057) 731–11–01; e-mail: milaglazunova@gmail.com;

Ігор Якович Лосієвський, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор ХДАК, доктор філол. наук, заслужений працівник культури України; (057) 731–11–79; е-mail: ork@korolenko.kharkov.com;

Олена Петрівна Куніч, завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка; (057) 731-32-27; 095-066-96-09; e-mail: nmr.hdnb@gmail.com.

Назад