Сошинська Ярослава Євгенівна

sosh

03057, Київ, а/с 62

ВГО Українська бібліотечна асоціація

Тел.: (044) 383-14-32, (067) 209 22 21

e-mail: info@ula.org.ua

 

 

 

 

Сошинська Ярослава Євгенівна,

кандидат історичних наук (1994),

доцент (1996),  

доцент Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» (з 1996 р.),

Виконавчий директор Української бібліотечної асоціації (з 2009 р.)

Має досвід підготовки навчальної документації і викладання у вищих навчальних закладах (Київський національний університет культури і мистецтв, Національний технічний університет України «КПІ», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв) близько 20 спеціальних дисциплін, зокрема: «Документознавство», «Інформаційно-бібліографічна діяльність», «Соціальні комунікації», «Інформаційні системи в менеджменті», «Інформаційні системи і технології в управлінні видавничо-поліграфічними і книготорговельними організаціями», «Інтелектуальна власність», «Теорія та історія книжкової справи» та ін.

Активно займається тренінговою діяльністю у Центрі безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА та НАКККіМ, Головному тренінговому центрі для бібліотекарів УБА, на базі Гете-Інституту в Україні. Організовує і проводить тренінги для бібліотечних працівників з питань менеджменту і партнерства, інформаційної, маркетингової, проектної, адвокаційної діяльності, інтелектуальної свободи та ін.

Має понад 100 наукових, навчально-методичних і професійних публікацій, займається редагуванням і рецензуванням наукових збірників, професійно-методичних матеріалів, навчальних посібників, матеріалів конференцій, дисертацій та авторефератів. Є випускаючим редактором офіційного видання УБА «БібліоТека: Бюлетень Української бібліотечної асоціації» (реєстр. свідоцтво КВ№16880-5650Р від 30.07.2010 р.)

Має значний досвід організації міжнародних та всеукраїнських конференцій, виставок, семінарів для фахівців інформаційної, документної та бібліотечної сфери, підготовки та адміністрування бібліотечних проектів (зокрема від Міжнародного фонду «Відродження», Посольства США в Україні, Гете-Інституту в Україні, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (IFLA), Програми сприяння Парламенту ІІ та ін.).

Залучалася як експерт з оцінювання бібліотечних проектів у межах програми «Бібліоміст» (IREX) та програм Міжнародного фонду «Відродження».

Одна із засновників Української бібліотечної асоціації, у 1995-1997 рр. – голова відділення УБА при КНУКіМ.

Наукові інтереси: розвиток книговидання у глобальному та національному контекстах, книга і читання у системі соціальних комунікацій, професійні комунікації, сервісна політика бібліотечно-інформаційних установ, інформаційні технології в освіті, проектний менеджмент.