Секція з бібліотечно-інформаційної освіти

адреса: 01015 м. Київ, вул. Лаврська, 9, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
голова: Загуменна Віра Вікторівна - к.п.н., професор,завідуюча кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій НАКККіМ, член Президії УБА
телефон: +380(44) 254-47-83
електронні адреси: vzagumenna@ukr.net

 

Затверджена Президією УБА 23.03.2015 р.

Загальні положення

Секція з бібліотечно-інформаційної освіти створена за ініціативи круглих столів з бібліотечно-інформаційної освіти, що проводились в рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції УБА (Київ, листопад 2014 р.) та 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з безперервної  бібліотечно-інформаційної освіти (смт. Славське, лютий 2015 р.). Секція об’єднує фахівців  навчальних закладів України усіх рівнів акредитації з метою розбудови професії, удосконалення безперервної освіти та поліпшення кадрової ситуації в галузі, обговорення та прийняття певних рішень з нагальних питань підготовки бібліотечних кадрів, сприяння входженню бібліотекарів України у світове професійне співтовариство.

Бачення

Секція повністю поділяє та розділяє бачення, місію, принципи діяльності та завдання УБА в цілому, викладені в Статуті та Стратегії розвитку. Діяльність секції базується на принципах відповідності професійної підготовки та післядипломної освіти вимогам суспільства знань, орієнтує своїх членів на освіту впродовж життя, освіту без кордонів, освіту за креативними моделями навчання, освіту, що розвивається на основі фундаментальних та професійних знань і міжпредметних зв’язків.

Місія

Свої зусилля секція спрямовує на розвиток бібліотечно-інформаційної освіти в Україні, підвищення якості освіти, впровадження кращих світових стандартів у підготовку висококваліфікованих бібліотечно-інформаційних фахівців, що стануть конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці. 

Цілі та завдання секції:

  • Сприяти входженню бібліотекарів України у світове професійне співтовариство; залучати міжнародних експертів до освітніх програм в Україні, реалізації проектів міжнародної співпраці, спрямованих на освіту та розвиток професійних компетенцій тощо.
  • Удосконалювати безперервну професійну освіту працівників галузі шляхом розвитку і підтримки відкритих освітніх мережевих ресурсів, підготовки навчальних програм, курсів, стажувань.
  • Долучатися до модернізації системи професійної підготовки та післядипломної освіти бібліотечно-інформаційних фахівців, впровадження європейських освітніх стандартів та приведення змісту освіти майбутніх бібліотекарів до європейських вимог.
  • Брати участь в актуалізації змісту та форм навчальної діяльності за спеціальностями “Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія”, «Документознавство та інформаційна діяльність» та ін.
  • Сприяти обміну досвідом між освітніми навчальними закладами через конференції, семінари та інші науково-практичні форуми з питань бібліотечно-інформаційної діяльності.
  • Залучати молодь до професії та здобуття бібліотечної освіти; сприяти закріпленню у професії, формуванню лідерських якостей і навичок, кар’єрному зростанню; залучати бібліотечну молодь до науково-дослідної, педагогічної діяльності, науково-методичної роботи тощо.

УБА в дослідженнях:

************

Професором кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій НАКККіМ Ярославою Хіміч у Facebook cтворено групу "Бібліотечна освіта в НАКККіМ". Це загальнодоступна група, де всі можуть бачити групу, її учасників і публікації. Учасники можуть публікувати повідомлення і коментарі до новин, спілкуватися в чаті з усіма одразу, планувати заходи групи, створювати документи для загального доступу тощо. Всі, хто небайдужий до проблем бібліотечної освіти та розбудови сучасних бібліотек в Україні, приєднуйтеся! 

Звіт Секції з бібліотечно-інформаційної освіти за 2019 рік

План Секції з бібліотечно-інформаційної освіти на 2020 рік

План Секції з бібліотечно-інформаційної освіти на 2018 рік

План Секції з бібліотечно-інформаційної освіти на 2017 рік

Звіт Секції з бібліотечно-інформаційної освіти за 2017 рік

Звіт Секції з бібліотечно-інформаційної освіти за 2016 рік

******Євроінтеграційні тренди модернізації інформаційної освіти в Україні

Круглий стіл з бібліотечно-інформаційної освіти «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: портрет спеціальності», 18.11.2016 р.

Студія «Модерній бібліотеці – модерного фахівця» (VII Львівський міжнародний бібліотечний форум «Модерна бібліотек@ в мінливому світі!), 15.09.2016 р.

Секція «Безперервна інформаційно-бібліотечна освіта: виклики часу», 02.03.2016 р.

Засідання Секції з бібліотечно-інформаційної освіти в межах Конференції УБА, 19.11.2015 р.

Круглий стіл «Сучасні проблеми бібліотечно-інформаційної освіти», 24.04.2015 р.