Секція університетських бібліотек

UBA
адреса: 01601, Київ-33, вул. Володимирська, 58,Наукова бібліотека ім. М.Максимовича
голова: Сербін Олег Олегович, д-р наук із соц. комунікацій професор, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
телефон: (044) 239-34-40
електронна адреса: serbinolego@gmail.com
Facebook: 1SectionUniversityLibraries

 

Загальні положення

Секція університетських бібліотек УБА об’єднує працівників бібліотек вищих навчальних закладів України 3 та 4 рівня акредитації та надає своїм членам широкі можливості у обміні досвідом та ідеями, сприяє організації спільних акцій, дій та конкретних кроків задля розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності на підтримку академічної та дослідницької діяльності університетів, розвитку науки та освіти в Україні в цілому.

Візія

Секція повністю поділяє та розділяє візію, місію, принципи діяльності та завдання УБА в цілому, викладені в Статуті та Стратегії розвитку. Секція, разом з тим, має особливості, зокрема, в завданнях сприяння інформаційному забезпеченню університетської науки та підвищенню якості освіти в країні, впровадженню кращих стандартів бібліотечно-інформаційного обслуговування університетських громад країни та зростанню ролі та місця університетської бібліотеки в структурі кожного університету («Бібліотека – серце університету»), підвищенню професійного рівня бібліотечних фахівців університетських книгозбірень.

Місія

Свої зусилля секція спрямовує на розвиток науки, освіти та культури, створення відкритого інформаційного суспільства шляхом удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення науки та освіти в Україні.

Цілі та завдання секції:

  • обмін досвідом через конференції, семінари та інші науково-практичні форуми з різних питань бібліотечно-інформаційної діяльності університетів;
  • створення листів розсилки (універсальних та тематичних) для фахівців університетських бібліотек;
  • ініціювання спільних міжуніверситетських досліджень в галузі бібліотечно-інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти, специфічних аспектів діяльності університетських бібліотек;
  • організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, що спрямовані на вирішення нагальних питань;
  • забезпечення представництва в соціальних мережах та оперативне інформування про новини, події, плани секції;
  • сприяння розвитку корпоративних (міжбібліотечних) проектів, в тому числі міжнародних.

Для вирішення цих завдань планується проведення засідань секцій не рідше одного разу на рік (під час конференції університетських бібліотек), проведення інших робочих семінарів, круглих столів та конференцій з різних аспектів діяльності вузівських бібліотек, сприяння розвитку Центрів знань в університетах України (в межах проекту «ELibUkr ), реалізація проектів «БібліоСинергія» – це партнерський проект бібліотек вишів, спрямований на створення професійного середовища для спілкування однодумців та втілення нових практик в напрямку підтримки наукових досліджень та «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», спрямований на включення бібліотек різних типів, видів, підпорядкування у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах та ін.

Українська бібліотечна асоціація розробила інформаційну листівку, що розкриває зміст проекту та основні компоненти академічної доброчесності.

План Секції університетських бібліотек на 2020 рік.

Звіт Секції університетських бібліотек за 2016 рік.

Керівник секції:

Сербін Олег Олегович, д-р наук із соц. комунікацій, професор, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

01601, Київ-33,

вул. Володимирська, 58,

Наукова бібліотека ім. М.Максимовича

Сербін О.О.

тел/факс: 239-34-40 

e-mail: serbinolego@gmai.com

Facebook: https://www.facebook.com/1SectionUniversityLibraries/

 

ОДЕСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ про підтримку плану S.