Секція працівників медичних бібліотек

адреса: 01033, Київ, вул. Льва Толстого, 7. Національна медична бібліотека України
голова: Кирій Світлана Василівна, завідувачка сектору реєстраційно-довідкової роботи
телефон: +38 (044) 289 14 40
електронні адреси: medlib.uba@gmail.com
  kyrii.s@library.gov.ua
група у Facebook: https://www.facebook.com/ groups/ 578942355531910/

Загальні положення

Секція працівників медичних бібліотек об’єднує працівників медичних бібліотек України, які є членами УБА; надає своїм членам широкі можливості професійного зростання у навчанні, обміні досвідом та ідеями; сприяє організації спільних акцій, дій та конкретних кроків для розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності медичних бібліотек України.

Секція повністю поділяє візію, місію, принципи діяльності та завдання УБА в цілому, викладені в Статуті та Стратегії розвитку.

Секція, разом з тим, має особливості, зокрема, в завданнях та діях, спрямованих на розвиток та удосконалення а також інтеграцію медичних бібліотек України у міжнародний інформаційний простір.

Візія

Секція працівників медичних бібліотек – потужний престижний фаховий підрозділ УБА, що об’єднує працівників медичних бібліотек України, постійно розвивається та чисельно зростає. Секція займає провідну позицію та задає тон в застосуванні міжнародних галузевих стандартів, провідних практик та інновацій в діяльність медичних бібліотек України.

Місія

Задля розвитку в Україні громадянського інформаційного суспільства, освіти, науки та культури, в цілому, та медичної науки і охорони здоров’я, зокрема, сприяти постійному поступальному розвитку інформаційно-бібліотечної галузі та українських медичних бібліотек; стимулювати професійне зростання працівників медичних бібліотек України, шляхом створення умов для навчання, обміну знаннями, досвідом та ідеями, а також шляхом організації спільних дій та акцій; зміцнювати позицію Української бібліотечної асоціації як потужної громадської організації в українському суспільстві шляхом розширення її ресурсів та послуг, а також кола її членів.

Цілі та завдання секції:

У своїй діяльності Секція працівників медичних бібліотек визначає наступні цілі та завдання для їх досягнення.

Ціль 1 – Інтенсивний розвиток медичних бібліотек та підвищення кваліфікації працівників медичних бібліотек

  • Проведення досліджень із різних аспектів діяльності медичних бібліотек України;
  • Розробка та поширення інструкцій, посібників, рекомендацій, тощо застосування передових галузевих стандартів та інновацій в діяльності медичних бібліотек України; 
  • Організація та проведення спеціальних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, шкіл, тощо) із підвищення кваліфікації для працівників медичних бібліотек; 
  • Участь в організації та проведенні професійних поїздок до інших бібліотек України та світу, з метою обміну досвідом;
  • Інформування дійсних та потенційних членів Секції, щодо заходів із підвищення кваліфікації та інших акцій (конференцій, семінарів, тренінгів, шкіл, опитувань, тощо), організованих УБА, Секцією та іншими організаціями.

Ціль 2 – Розвиток корпоративної співпраці медичних бібліотек України

  • Ініціювання та сприяння розвитку корпоративних українських та міжнародних проектів за участі медичних бібліотек України.

Ціль 3 – Чисельне зростання членства Секції

  • Налагодження безперебійної системи інформування дійсних та потенційних членів Секції, щодо законодавства, галузевих стандартів та інновацій, професійних заходів міжнародних та національних, а також щодо діяльності, ресурсів та послуг УБА;
  • Створення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо діяльності та послуг Секції;
  • Інформування на професійних заходах (конференціях, семінарах, виставках, тощо) про діяльність та послуги Секції та УБА.

Засідання Секції працівників медичних бібліотек України планується проводити не рідше одного разу на рік (під час проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій) або ж інших загальнодержавних бібліотечних заходів.


Звіт про роботу Секції працівників медичних бібліотек УБА за 2020 р. тут.

Звіт про роботу Секції працівників медичних бібліотек УБА за 2019 р. тут.

План роботи Секції працівників медичних бібліотек УБА на 2019 р. тут.

Звіт про роботу Секції працівників медичних бібліотек УБА за 2018 р. тут.

План роботи Секції працівників медичних бібліотек УБА на 2017 р. тут.

Звіт про роботу Секції працівників медичних бібліотек УБА за 2016 р. тут.

Звіт про роботу Секції працівників медичних бібліотек УБА за 2015 р. тут.

План роботи Секції працівників медичних бібліотек УБА на 2015 р. тут.

Звіт про роботу Секції працівників медичних бібліотек УБА за 2014 р. тут.

Інформаційні технології у медичних бібліотеках України [Електронний ресурс] : матеріали дослідж. / авт.-уклад. О. Бруй ; наук. ред. Я. Сошинська ; макет. Ю. Смольянова ; Нац. наук. мед. б-ка України, Укр. бібл. асоц., Секція працівників мед. б-к. – Київ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 87 с. : 19 рис., 25 табл. – ISBN 978-966-97270-2-2. 
Методичні рекомендації щодо організації роботи  інституційних репозитаріїв (відкритих електронних архівів) у бібліотеках вищих  навчальних закладів МОЗ України / автори-укладачі: О.М. Бруй, Т.Б. Павленко ; Національна наукова медична бібліотека України, Харківський національний медичний університет, Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, Секція працівників медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації. – Київ, 2015. – 20 с. 
 

Робота з електронними ресурсами в медичних бібліотеках, бібліотеках вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів: збірник регламентуючих документів