Робоча група УБА з RDA (правила каталогізації)


адреса:  
голова:  Гуцол Галина Олександрівна
телефон:  044 292-01-34
електронна адреса: ulardawg@gmail.com

У 2009 році Об’єднаним керівним комітетом (JSC) із розвитку RDA розроблено RDA (Resource Description and Access - Опис ресурсу та доступ) - нові правила каталогізації для цифрового середовища (насамперед, для електронних каталогів бібліотек). Протягом останніх років RDA активно поширюється та впроваджується не лише в англомовних, а й у багатьох інших європейських країнах. Переклад, адаптація та впровадження RDA в Україні є важливою умовою інтеграції українських бібліотек у світове професійне та інформаційне середовище.

Робоча група УБА з RDA створена за рішенням Президії УБА від 29.05.2014 р. для вивчення питання зацікавленості українських бібліотек у перекладі правил каталогізації RDA українською мовою та їхнього впровадження в Україні на рівні галузевого стандарту.

Cклад робочої групи:

  • Бруй Оксана, заступник генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України з ІТ, голова Секції працівників медичних бібліотек УБА
  • Васильєв Олексій, канд. тех. наук, директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум», член Президії УБА
  • Гуцол Галина (голова), заступник директора Книжкової палати України імені Івана Федорова
  • Пашкова Валентина, докт. іст. наук, координатор програми «Американські центри» Посольства США в Україні, віце-президент УБА
  • Сошинська Ярослава, канд. іст. наук, доцент Національного технічного університету України «КПІ», виконавчий директор УБА
  • Стрішенець Надія, докт. іст. наук, заввідділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського
  • Татарчук Людмила, заступник директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААНУ з науково-інформаційної та бібліотечної роботи

Результати онлайнового опитування українських бібліотек щодо зацікавленості у RDA див. тут.