Дригайло Василь Герасимович

член ревізійної комісії
Директор НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ»
(044) 236-30-72