Чернівецьке обласне відділення УБА

дата створення: 2008
кількість членів: 451
керівник: Філяк Наталія Миколаївна
адреса: 58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47
тел./факс: +38 (0372) 52 27 33
електронна адреса: natfilyak@gmail.com
сайт: www.library.cv.ua/

Основною метою діяльності ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація» є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи на Буковині, забезпечення права користувачів бібліотек на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація».

Основними напрямами діяльності ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація» є:

 • сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
 • сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
 • сприяння вдосконаленню законодавства з питань, що стосуються бібліотечної справи і доступу громадян до інформації;
 • сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування при вирішенні питань, що зачіпають права та законні інтереси членів ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація»;
 • сприяння підвищенню престижу бібліотек;
 • інформування громадськості про діяльність, мету та вирішення завдань ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація»;
 • координація діяльності членів для досягнення мети та вирішення завдань ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація»;
 • сприяння правовому та соціальному захисту інтересів членів ЧОВ«ВГО Українська бібліотечна асоціація»;
 • представництво членів ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація» у відносинах з підприємствами, установами, організаціями.
 • вживання заходів щодо привернення уваги широкого кола громадськості до вирішення проблем, які стосуються бібліотечної справи;
 • підтримка ініціатив громадських рухів, установ та організацій, програм депутатів усіх рівнів, спрямованих на розвиток культури та бібліотечної справи;
 • проведення мирних зібрань;
 • одержання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань;
 • внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблемних питань стосовно бібліотечної справи;
 • брати участь у роботі консультативних і дорадчих органів, що утворюються органами державної влади та місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
 • розповсюджувати інформацію і проводити популяризацію своїх ідей і цілей;
 • ідейно та організаційно підтримувати своїх членів, інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • здійснювати громадський контроль за станом бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності;
 • брати участь у проведенні незалежної експертизи і програм розвитку бібліотечної справи в країні, області, районі;
 • організовувати громадське обговорення актуальних проблем бібліотечної справи;
 • сприяти задоволенню професійних інтересів членів ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація»», в тому числі на підставі поширення міжнародних зв’язків;
 • сприяти підвищенню професіоналізму членів ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація», формуванню середовища професійного спілкування;
 • проводити конкурси, семінари, наради, конференції та інші заходи з питань бібліотечно-інформаційної діяльності;
 • сприяти професійному і соціальному розвитку бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників бібліотек усіх форм власності та підпорядкування, удосконаленню системи їх безперервної освіти;
 • сприяти обміну досвідом і підвищенню професійного рівня шляхом підготовки навчальних програм, організації курсів, стажувань і т. ін.
 • стимулювати теоретичні дослідження і прикладні розробки у галузі бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності;
 • вступати у міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
 • розповсюджувати досягнення світового досвіду, впроваджувати на базі бібліотек передовий досвід та сучасні засоби і технології;
 • здійснювати видавничу діяльність на неприбутковій основі;
 • організовувати соціальний захист бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників, сприяти поліпшенню умов їх праці та побуту, встановленню належної оплати їх праці і пенсійного забезпечення, зміцненню професійної солідарності;
 • встановлювати особисті форми морального стимулювання: присуджувати відзнаки, вручати грамоти членам ЧОВ «ВГО Українська бібліотечна асоціація»;
 • здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

Відомості про склад керівного органу Чернівецького обласного відділення «Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація»

Голова - Філяк Н. М., директор Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка

Заступник голови - Довгань М. М., заступник з питань наукової роботи Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка

Члени Президії:

 • голова секції по роботі з дітьми - Біла А. М., директор Чернівецької обласної бібліотеки для дітей
 • голова секції по роботі з молоддю - Марку А. М., заступник директора по роботі з дітьми Герцаївської ЦБС
 • голова секції публічних бібліотек - Стасюк Л. М., директор Заставнівської ЦБС

Секретар - Рудько І. В., завідувач редакційно-видавничого відділу Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка

Ревізійна комісія:

Голова ревізійної комісії - Щудло І. І., завідувач відділу абонемента Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка

Члени ревізійної комісії:

 • Грицак О. В., бухгалтер Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка
 • Пухальська Г. В., директор КБУ «ЦБС м. Чернівці»
 • Лугина І. Г., директор Сторожинецької ЦБС.

 Відомості про склад - тут


 • План роботи відділення на 2021 рік - тут
 • Звіт про роботу відділення за 2020 рік - тут
 • План роботи відділення на 2019 рік - тут