Дригайло Василь Герасимович

 

dryhayloВасиль Герасимович Дригайло (нар. 1937 р.) – заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, понад 50 років пропрацював в Науково-технічній бібліотеці ім. проф. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», з яких 25 років очолював її. Відомий фахівець і організатор вітчизняної бібліотечної справи, автор численних методичних розробок, бібліографічних покажчиків, статей в спеціальних періодичних виданнях і окремих праць.

Сфера наукових інтересів: організація діяльності та управління великою університетською бібліотекою, інтегрування її в науковий і навчальний процес; впровадження інновацій та основ наукової організації праці, засобів автоматизації інформаційно-бібліографічних процесів. Його науковий доробок широко відомий в Україні та за її межами.
На посаді директора НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського В.Г. Дригайло чимало зробив як талановитий організатор і керівник однією з кращих вузівських бібліотек України. Під його керівництвом бібліотека однією з перших в Україні запровадила програмне забезпечення «ALEPH» фірми «Eх Libris». В рамках проектів «Сучасну наукову літературу – сучасному студентові і викладачеві» та «Бібліотека майбутнього – це бібліотека нових технологій» бібліотека отримала гранти від Міжнародного фонду «Відродження» на придбання книг і сучасне технічне обладнання. Для підтримки бібліотечних фондів були налагоджені професійні контакти з представниками книговидавничих та книготорговельних фірм, зокрема – «Шпрінгер», «Мартінес Нойгофф» та іншими.
Протягом 1990-2015 рр. В.Г. Дригайло постійно брав участь в роботі численних вітчизняних та міжнародних конгресів і конференцій (двічі - в сесіях ІФЛА, в Москві і Осло); неодноразово сам був серед організаторів багатьох професійних заходів.
Завдяки широким професійним зв’язкам, Василь Герасимович налагодив співпрацю з багатьма іншими бібліотеками в Україні і за кордоном, з фаховими кафедрами і факультетами різних університетів, які готують бібліотечних спеціалістів.

В.Г. Дригайло багаторічний член науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України, член президії Української бібліотечної асоціації і протягом 2001-2006 рр. – президент УБА, з 2006 по 2009 р. та член ревізійної комісії. Як член президії УБА відповідав за партнерські зв’язки та відзнаки УБА. За ініціативи президента В.Г. Дригайла Постановою Кабінету Міністрів України 2005 р. № 84 було затверджено «Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек».

 

До 25-річчя ВГО Українська бібліотечна асоціація

Основні напрями діяльності УБА у 2001-2006 рр., яку того часу очолював В.Г.Дригайло, наступні:

 • професіонал ХХІ століття;
 • цінність бібліотечної професії;
 • запровадження віртуальної бібліотеки;
 • законодавча діяльність;
 • соціальний захист;
 • інноваційна діяльність;
 • залучення нових членів, розширення діяльності по наданню членам Асоціації послуг;
 • створення позитивного іміджу сучасної бібліотеки у суспільстві, лобіювання інтересів бібліотек;
 • широке інформування членів та громадськості про діяльність Асоціації (прозорість).

Президія УБА намагалась втілювати в життя ці напрями. Серед найважливіших розробок УБА слід назвати стратегію УБА до 2010 року «Зробимо бібліотеку символом демократії».

У 2001-2006 рр. в структурі УБА були створені нові секції:

 • вузівських бібліотек, керівник Федорова І.М.
 • недержавних бібліотек, керівник Козицька І.В.
 • корпоративних каталогів, керівник Вилегжаніна Т.І.
 • електронних ресурсів бібліотек та цифрового історико-культурного надбання, керівник Баркова О.В.

Також з’явилися нові круглі столи УБА:

 • бібліотек, що працюють з іноземною літературою, керівник Ярошенко Т.О.
 • правових бібліотек, керівник Афонін С.А.

Як Президент УБА (березень 2001 - лютий 2006 рр.) Дригайло В.Г. редагує і видає інформаційний листок «Бібліотекар України», на сторінках якого піднімались важливі питання розвитку бібліотечної справи. Він бере активну участь у різних заходах: конференціях, семінарах, зустрічах, веде круглі столи, виступає із доповідями тощо. Були встановлені тісні зв’язки з Російською і Білоруською бібліотечними асоціаціями.

У 2002 році в Мінську був підписаний Договір про співпрацю між Російською, Білоруською і Українською бібліотечними асоціаціями. Відповідно до Договору про співпрацю між ББА і УБА відбулося десятиденне стажування заступників директорів бібліотек Київського політехнічного інституту та Білоруського державного університету в бібліотеках-партнерах.

Відповідно до Договору про співпрацю між Інформаційним центром Вроцлавської Політехніки, Бібліотеку КПІ відвідав директор Інформаційного центру разом із дружиною. Дригайло В.Г. познайомив гостей із роботою Бібліотеки КПІ та відвідав разом з ними Національну бібліотеку України ім. В.І.Вернадського, Національну Парламентську бібліотеку України, а також науково-технічну бібліотеку Національного авіаційного університету.

З ініціативи Президента УБА В.Г.Дригайла Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 затверджено «Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек».

З 2001 по 2012 рр. В.Г.Дригайло як Президент, член Президії та Ревізійної комісії УБА брав активну участь в роботі щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій «Менеджмент вузовских библиотек: роль библиотеки в обеспечении учебного процесса вуза в контексте новой парадигмы образования», яка проходила в бібліотеці Білоруського державного університету. Окремо варто згадати науково-практичну конференцію «От информационного общества к обществу знаний: библиотека вуза в ХХІ веке», яку було проведено 10-12 жовтня 2005 р. в Мінську до 85-річчя бібліотеки Білоруського державного університету.

З 2003 по 2013 рік В.Г.Дригайло брав активну участь в роботі Міжнародної конференції і виставки «LIBCOM» «Информационные технологии, компьютерные системы, издательская продукция для библиотек», був учасником гри «Что, где, когда в издательском информационном книжном пространстве», членом жюрі, головував на відкритих сесіях, заключних пленарних засіданнях, підведенні підсумків конференцій разом з Я.Л.Шрайбергом та іншими членами президії конференції і виставки. У 2006 році він був нагороджений «За особистий великий внесок в організацію Міжнародної конференції «LIBCOM» і в зв’язку з десятилітнім ювілеєм конференції.

Були організовані і проведені навчальні поїздки груп бібліотечних працівників України з метою ознайомлення з роботою бібліотек Баварії, Прибалтики, Білорусі, Фінляндії, Німеччини, Москви, Тернопільщини, Донеччини, у т.ч. у партнерстві з Гете-Інститутом.

Слід відмітити активну участь УБА в роботі Кримських конференцій. Так, в 2005 році разом з Міністерством культури та туризму України УБА організувала і провела «День українських бібліотек на конференції «Крим-2005».

На Міжнародній конференції «Крим-2006» за книгу «Основы научной организации труда в библиотеке» В.Г.Дригайло був нагороджений медаллю Лауреата конкурсу «Професійний підручник». Міжнародний комітет конференції «Крим-2006» нагородив В.Г.Дригайла спеціальним дипломом конференції «За вірність і відданість конференції».

Широке інформування членів та громадськості про діяльність Асоціації здійснювалося як при проведенні заходів за участю УБА, так і через інформаційний бюлетень УБА «Бібліотекар України», який представлений в електронному вигляді. Перший номер його вийшов 30 вересня 2001 року (всього вийшло 52 номери).

Слід окремо відзначити акції, які були проведені під егідою УБА:

 • книги бібліотекам Криму;
 • вузівські бібліотеки – книги бібліотекам сільських шкіл;
 • людина без книги – держава без майбутнього, організатор – Українська асоціація книговидавців і книгорозповсюджувачів;
 • книги Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки м.Києва – Кримській бібліотеці ім.Лесі Українки;
 • бібліотеки – пенітенціарним закладам, організатор – Тернопільське обласне відділення УБА;
 • книги угорській громаді Норвегії;
 • книги Українській бібліотеці в Москві.

Активно функціонував ЦББІО України, який в рамках Договору про співпрацю між ББА і УБА уклав Договір про співпрацю з тренінговим центром бібліотечних та інформаційних працівників Республіки Білорусь.

Після листів-звернень до Міністрів культури і туризму Ю.П.Богуцького, О.В.Білозір, І.Д.Ліхового, а також зустрічей членів Президії УБА з ректором КНУКІМ Поплавським М.М. був збільшений набір на бібліотечні спеціальності на бюджетну форму навчання в КНУКіМ.

УБА бере участь в проведенні Всеукраїнського дня бібліотек, Днів Києва, вже кілька років на міжнародному книжковому ярмарку «Книжковий світ» УБА представляє свій стенд. Із Міністерством культури і туризму України розроблена програма партнерства «Книзі до читача дорогу без перешкод».

Члени Президії УБА в міру своїх знань, сил, енергії, уміння, досвіду працювали в єдиній гармонії, доповнюючи один одного. Окремо варто відмітити роботу віце-президентів Пашкової В.С. та Ковальчук Л.І. Члени Президії УБА брали участь в радіо і телепередачах, які висвітлювали діяльність бібліотек. Відрадно відмітити, що під час кримських конференцій ввійшло в традицію проведення розширених засідань УБА.

Під час Помаранчевої революції на Конференції УБА була прийнята заява УБА, в якій говориться, що для розвитку свободи, рівності, взаєморозуміння та демократії необхідно забезпечити безперешкодний доступ громадян до об’єктивної інформації, а бібліотеки і бібліотекарі покликані забезпечувати цей вільний доступ до інформації.

Завдяки всеукраїнським інтернет-чатам, які були проведені спільно з Міністерством культури і туризму, Міністерством економіки України і в яких брали участь представники бібліотек регіонів України, листів Прем’єр міністру і Міністру економіки, була отримана відповідь із Міністерства економіки України, де вказується, що Міністерство буде сприяти спрощенню тендерних процедур на закупівлю книг і періодичних видань.