Пашкова Валентина Степанівна

посада: Віце-президент УБА, Директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні
телефон: (044) 490-40-74
електронна адреса: pashkovavs@yahoo.com

Бібліотекознавець, бібліограф. Кандидат педагогічних наук (1987), доцент, доктор історичних наук (2010). Президент (1995—2001, 2006—2009) та віце-президент (2001—2006 і 2009— п.ч.) Української бібліотечної асоціації (УБА). Заслужений працівник культури України (2007).

Професійний шлях розпочала молодшим науковим співробітником ЦНБ АН України (нині — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), закінчила аспірантуру і протягом 20 років працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора Київського національного університету культури і мистецтва. Захистила кандидатську дисертацію з проблем розвитку поточної сільськогосподарської бібліографії у Московському інституті культури (1987), докторську дисертацію з історії національних бібліотечних асоціацій світу в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2010, автореферат дисертації). Була консультантом бібліотечно-інформаційного відділу Верховної Ради України (1997). Нині — директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні.

В. С. Пашкова працювала над теоретико-методологічними проблемами галузевої бібліографії, підготовки фахівців цієї сфери, виступала укладачем бібліографічних покажчиків. Досліджує історію та роль професійних бібліотечних об'єднань у розвитку бібліотечної справи та бібліотечної професії. Першою в Україні теоретично обґрунтувала значення концепції інтелектуальної свободи як основи розвитку бібліотечної професії та бібліотечної діяльності, звернулася до проблем розвитку бібліотечного обслуговування в умовах переходу до нових інформаційних технологій. Автор понад 240 праць із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти і зокрема книг: "Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках" (1996, 1998), "Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності" (1997), "Національні бібліотечні асоціації, 1876—2008" (2009), "Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: матеріали дослідження" (у співавторстві, 2008), "Українська бібліотечна асоціація: Документи і матеріали" (у співавторстві, 1996, 1998, 1999, 2001 та 2010). Статті В. С. Пашкової друкувалися, зокрема, в "Encyclopedia of Library and Information Science" (США, 2003), журналах Німеччини, Австрії, Великої Британії. Член редколегій професійних журналів — "Бібліотечна планета", "Бібліотечний вісник" (1995—1997), член редакційної ради журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2004—2009). У різні роки вона — голова та член редколегій науково-методичних видань і науково-практичних збірників із актуальних проблем бібліотечної справи та бібліографії, зокрема: "Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє" (1997, 1998), "Бібліографознавство: теорія і практика" (1997), "Бібліотека. Інформація. Суспільство" (1998), "Бібліотека і влада" (2000), "Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища" (2001), "Інтернет-центри в публічних бібліотеках" (2003), "Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках: Документи і матеріали" (2005), "Всеукраїнський день бібліотек: новий формат" (2010) та ін. Вона — перекладач, науковий редактор перекладів українською мовою ряду важливих для розвитку галузі документів ІФЛА, національних бібліотечних асоціацій зарубіжних країн, матеріалів з досвіду діяльності зарубіжних бібліотек. Дослідниця також розробляє нові навчальні курси для системи підготовки та перепідготовки кадрів інформаційно-бібліотечної сфери.

Валентина Степанівна — член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (з 2011 р.), голова та член оргкомітетів багатьох міжнародних і загальноукраїнських конференцій, включаючи II Всеукраїнський конгрес бібліотекарів (1998), міжнародну конференцію "Американсько-українська бібліотечна співпраця" (1997, м. Урбана-Шампейн, США), міжнародні кримські конференції "Бібліотеки і асоціації у мінливому світі: нові технології, нові форми співпраці" (1996—2004, 2006—2011), конференції "Бібліотека — інформація — суспільство" (1998), "Бібліотека і влада" (2000), звітно-виборчі та інші конференції УБА (1995, 1999, 2001, 2006, 2009, 2010) та ін. Значну увагу В. С. Пашкова приділяє впровадженню в Україні новітніх інформаційних технологій, демократичних засад бібліотечної справи, прогресивного зарубіжного досвіду, реалізації міжнародних проектів, зокрема, проектів "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)", "Вікно в Америку", "Бібліоміст", "Publica", PULMAN, "Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України" та ін. Валентина Степанівна працювала у складі робочої групи з питань створення та розвитку мережі пунктів колективного доступу до Інтернету в Україні, організованому за дорученням Кабінету Міністрів України (2004). Вона — один з фундаторів УБА (1995). За її підтримки створено при УБА та Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв України (НАКККіМ) Центр інформаційно-бібліотечної освіти. В. С. Пашкова ініціювала та брала активну участь у розробці Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА (1996). Брала участь у роботі над проектом Закону "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"" (2000), була членом експертної групи при Національній раді з питань культури та духовності при Президенті України (2006—2009). У 2005 та 2006 рр. була членом Консультативного комітету Нагороди "Доступ до навчання" Фонду Білла та Мелінди Гейтс, США. У 2009—2010 рр. — була членом експертної групи Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) з розробки навчальної програми "Будуємо міцні бібліотечні асоціації". У 2010—2011 рр. вона — національний тренер програми ІФЛА "Будуємо міцні бібліотечні асоціації" в Україні. З 2011 р. — член комітету ІФЛА з свободи доступу до інформації та свободи висловлення (FAIFE).

В. С .Пашкова має подяки, грамоти та дипломи від Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (2000), Міністра культури і туризму України (2007), Міністра культури Криму (2002, 2004, 2007 та 2008), голів обласних державних адміністрацій України, Центру міжнародних бібліотечних програм ім. Мортенсона Іллінойського університету, м.Урбана-Шампейн, США (1996), Державного Департаменту США. Нагороджена Почесною відзнакою "За відданість бібліотечній справі" УБА (2002) та ін.