Сербін Олег Олегович, Член Президії

Serbin Oleg
посада Директор Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
адреса: 01601, Київ, вул. Володимирська, 58
телефон: (044) 239 32 44
електронна адреса serbinolego@gmail.com

СЕРБІН ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ, доктор наук із соціальних комунікацій, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри інформаційних технологійКиївського національного університету культури і мистецтвта кафедри видавничої справи та редагуванняКиївського національного університету імені Тараса Шевченка.

Освіта

 • 2000—2004 — Київський національний університет культури і мистецтв, факультет Документальних комунікацій і міжнародної інформації Спеціалізація: «Книгознавець, менеджер видавничої діяльності» Червоний диплом.
 • 2004—2007 — Аспірантура НБУВ Національної академії наук України.
 • 2008 — Здобув науковий ступінь «Кандидат історичних наук», тема дисертації «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні».
 • 2009—2010 — Переможець конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України та отримання Гранту НАН України на проведення науково-дослідної роботи «Еволюція класифікацій наук та бібліотечно-бібліографічних класифікацій».
 • 2010—2012 — Переможець конкурсу на здобуття стипендії НАН України для молодих вчених;стипендіат НАН України.
 • 2012 — Здобув наукове звання «Старший науковий співробітник» зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
 • 2016 — Здобув науковий ступінь «Доктор наук із соціальних комунікацій», тема дисертації «Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-методологічні засади розвитку».

Професійна діяльність

 • 2001 — провідний бібліограф відділу Державних поточних бібліографічних покажчиків у Книжковій палаті України імені Івана Федорова.
 • 2002—2004 — Київський національний університет культури і мистецтв на посаді інженера-програміста кафедри книгознавства та видавничої діяльності, а згодом старшим лаборантом відділу профорієнтаційної роботи.
 • 2003 — обіймає посаду наукового співробітника відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків в Книжковій палаті України імені Івана Федорова.
 • 2004 — завідувач відділу Наукової підготовки державних поточних бібліографічних покажчиків Книжкової палати України імені Івана Федорова.
 • з квітня 2006 — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) працівник у відділі розробки та підтримки електронного каталогу Центру комп'ютерних технологій на посадах молодшого наукового співробітника, виконуючого обв'язки (в.о.) наукового співробітника.
 • 2008 — захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні».
 • 2009 — науковий співробітник Національної Бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
 • 2010 р. — Інституті бібліотекознавства НБУВ на посаді в.о. старшого наукового співробітника. Виходить друком монографія «Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку».
 • 2011 р. — в.о. завідувача відділу систематизації НБУВ.
 • 2013 — очолює відділ наукового опрацювання документів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. Відновлює викладацьку діяльність: спецкурси «Наукове класифікування» та «Сучасна систематизація інформації» на посаді доцента кафедри Книгознавства і бібліотекознавства у Київський національний університет культури і мистецтв.
 • З 1 грудня 2014 — директор Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 1 вересня 2017 — доцент кафедри видавничої справи та редагування Київського національного університету імені Тараса Шевченка; професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук Київський національний університет культури і мистецтв.

Громадська діяльність

З 2006 по 2014 рр. брав активну участь у науково-організаційній, методичній та культурно-просвітницькій роботі НБУВ, у тому числі, працював у складі оргкомітетів наукових конференцій та робочих груп з удосконалення бібліотечних процесів. З 2009 року був заступником голови профкому та заступником голови Ради молодих вчених Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, з 2010 року повноважний представник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в складі Технічного комітету стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144) Українського інституту науково-технічної і економічної інформації.

3 2015 року керівник Секції університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації.

З 2017 року очільник комісії з впровадження Універсальної десяткової класифікації в Україні.

3 2018 року член Президії Української бібліотечної асоціації.

Напрямок досліджень

Олег Сербін займається дослідженнями методології створення та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем, дослідження еволюції класифікаційних систем, історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки, представлення інформаційно-пошукових мов у веб-орієнтованих системах, систематизація бібліографічної інформації.