Гранчак Тетяна Юріївна, Членкиня Президії

granchak
посада Провідний науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
адреса: 03039, Київ, Голосіївський проспект, 3
телефон: (050) 414 19 14
електронна адреса granchakt@ukr.net

Гранчак Тетяна Юріївна, доктор наук із соціальних комунікацій,кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, професор кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв

Освіта:

У 1991 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, історичний факультет, за спеціальністю «історія», у 1996 р. – аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського за спеціальністю «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.06 – історіографія джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на тему: «Українське національне відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в працях польського історика Леона Василевського».

У 2012 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство на тему: «Бібліотека в системі політичної комунікації».

У 2014 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.

Професійна, наукова, науково-педагогічна діяльність:

З 2003 по 2016 рр. очолювала відділ політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.

З 2016 по 2018 рр. працювала в цьому ж відділі на посаді старшого наукового співробітника, водночас здійснювала керівництво роботою кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, а згодом – соціальних комунікацій та інформаційних наук Київського національного університету культури і мистецтв.

В рамках викладацької діяльності у Київському славістичному університеті, Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая та Київському національному університеті культури і мистецтв розробила науково-методичні комплекси таких дисциплін, як «Історія політичних вчень», «Основи демократії», «Історія держави і права», «Політичні процеси та інститути», «Концепції інформаційного суспільства», «Державна інформаційна політика», «Дистантне інтернет-обслуговування користувачів бібліотек», «Інформаційні ресурси Інтернет», «Інформаційне забезпечення політики», «Основи інформаційного суспільства», «Вступ до фаху».

Автор більше 60 наукових, навчально-методичних і професійних публікацій. Займається редагуванням і рецензуванням наукових збірників, професійно-методичних матеріалів, матеріалів конференцій, дисертацій та авторефератів. Член редколегії фахових наукових видань «Бібліотечний вісник», «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica», головний редактор журналу «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук».

Член спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій) Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та Д 64.807.02 у Харківській державній академії культури.

Коло наукових інтересів: теоретичні, методологічні та методичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи бібліотек в умовах глобалізації, комплекс проблем, пов’язаний з актуальними завданнями бібліотек в умовах демократичних перетворень, зростанням їх ролі в процесі формування і збереження колективної пам'яті, національної свідомості, інформаційно-комунікаційні аспекти суспільно-політичних процесів, питання організації фахової освіти.

Звіт про діяльність у 2020 році.

Звіт про діяльність у 2019 році.