Березівська Лариса Дмитрівна

berezivska
посада Директор Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України
адреса: 04060, Київ, вул. Берлінського, 9
телефон: (044) 440-35-48
електронна адреса lberezivska@ukr.net

Березівська Лариса Дмитрівна, докт. пед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Після закінчення історичного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1987) працювала вчителем історії в загальноосвітній школі. З листопада 1995 р. продовжила професійну діяльність в установах Національної академії педагогічних наук України: від наукового співробітника лабораторії історії педагогіки до завідувача, пізніше обіймала посаду вченого секретаря Інституту педагогіки. Сьогодні Лариса Дмитрівна очолює велику галузеву книгозбірню. Вона є ініціатором створення в бібліотеці нового відділу педагогічного джерелознавства та бібліографії й Музею рідкісної книги, впровадження роботи студії молодого науковця, науково-педагогічного лекторію, постійно діючого науково-методологічного семінару.

У науково-педагогічному просторі відома як учений у галузі історії педагогіки, розробляє актуальні проблеми історико-педагогічної науки:

  • методологія історико-педагогічної науки, педагогічне джерелознавство й біографістика; історія державної освітньої політики;
  • реформування шкільної освіти, розвиток громадсько-педагогічного руху в Україні в ХІХ–ХХ ст.; внесок педагогів, громадсько-освітніх діячів у розвиток українського шкільництва;
  • діяльність вітчизняних новаторських освітньо-виховних навчальних закладів.

Результати теоретичних напрацювань дослідниці лягли в основу понад 200 наукових праць, серед яких:

  • чотири монографії – дві одноосібні;
  • п’ять навчальних посібників для вищих педагогічних навчальних закладів – два одноосібні.

Лариса Березівська бере активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Член редакційної колегії журналів «Історико-педагогічний альманах», «Педагогіка і психологія», «Педагогічний дискурс», «Український педагогічний журнал» та ін.

Бере участь у діяльності двох спеціалізованих учених рад (докторська – в Інституті педагогіки НАПН України й кандидатська – у Київському університеті імені Бориса Грінченка); Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічнихнаук в Україніза спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Експертної ради з педагогічних наук МОН України;  Української асоціації Василя Сухомлинського.

У листопаді 2015 р. обрана членом Президії УБА, ініціювала створення секції працівників шкільних бібліотек.

Звіт про діяльність у 2018 році.

Звіт про діяльність у 2017 році.

Звіт про діяльність у 2016 році.