Загуменна Віра Вікторівна

ЗагуменнаЧленкиня Експертної ради

Професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
тел.: (097) 574-94-69

Загуменна
посада Професор НАКККіМ
адреса: 01015, Київ, вул. Лаврська, 9
телефон: (097) 574-94-69
електронна адреса vzagumenna@ukr.net

Загуменна Віра Вікторівна – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник культури.

Освіта: Харківський державний інститут культури (1975 р.). аспірантура Київського державного інституту культури (1986 р.)

         Науковий ступінь та звання: канд. пед. наук (1992 р.), доцент (1993 р.), професор (1997 р.). Заслужений працівник культури України (2008 р.)

         Професійна діяльність:

1975-1983 рр. – працювала у різних бібліотеках України

1983-1986 рр. - аспірантура Київського державного інституту культури

1986-2008 рр. – викладала у Київському національному університеті культури і мистецтв (доцент, професор, зав. кафедри бібліографознавства, декан факультету інформаційних систем і бібліотекознавства)

З 2008 р. - професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін:

- «Міжнародні інформаційні ресурси»;

- «Інформаційно-аналітична діяльність»;

- «Бібліографічна діяльність»;

- «Національна бібліографія»;

- «Видавничі та книготорговельні інформаційні ресурси»;

- «Інформаційні служби та установи»;

- «Інформаційне забезпечення виставкової діяльності» та ін.

         В.В. Загуменна член Президії Української бібліотечної асоціації (з 2000 р.), очолює напрям із наукової та освітньої діяльності; член редколегії журналу “Вісник Книжкової палати” (1996-1999 рр.), “Бібліотечна планета“ (з 1998 р.); член спеціалізованої Вченої Ради КНУКіМ по захисту кандидатських дисертацій (1997-2006 рр.); Вчений секретар спеціалізованої Вченої Ради КНУКіМ по захисту докторських дисертацій (2003-2006 рр.); член фахової Ради з питань культури і мистецтв.

У 2000 р. В.В. Загуменна проходила стажування в Бібліотеці Конгресу США за програмою IREX “Сучасні проблеми наукових досліджень”.

         Коло наукових інтересів: національна бібліографія, інформаційно-бібліотечна освіта в Україні і світі, адвокаційна діяльність бібліотек тощо.

Загальна кількість наукових публікацій та навчально-методичних розробок – біля 150.

Під керівництвом В.В. Загуменної захищено шість кандидатських дисертацій.

         Основні публікації:

1. Загуменна В.В. Адвокаційна діяльність бібліотек – головні принципи та завдання / В.В. Загуменна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VІI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24-25 трав. 2010 р. – К., 2010. – С. 110-112.

2. Загуменна В.В. Концептуальна модель підготовки сучасного бібліотечно-інформаційного фахівця / В.В. Загуменна // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 2. – С. 20-21.

3. Загуменна В.В. Національна бібліографія України: здобутки і перспективи / В.В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4.

4. Загуменна В.В. Сучасні тенденції розвитку професійної бібліотечно-інформаційної освіти / В.В. Загуменна, І.П. Штефан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – №1.

5. Загуменна В.В. Адвокасі бібліотек: мета, завдання, перспективи розвитку / В.В. Загуменна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 трав. 2009 р. – К., 2009. – С. 112-114.

6. Загуменна В.В. Бібліотечна справа Данії: нотатки українського бібліотекаря / В.В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 48-50.

7. Загуменна В.В. Валентина Степанівна Пашкова: біобібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України. Нац. парлам. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистец.; уклад: В.В. Загуменна, О.І. Загуменна; авт. вступ. ст.: В.В. Загуменна. – К.: НПБ України, 2005. – 36 с.

8. Загуменна В.В. Зарубіжна бібліографія: навч. посіб. / В.В. Загуменна. – К.,1997. – 101 с.

9. Загуменна В.В. Інформаційне забезпечення виставкової діяльності: робоча прогр. для студ. спец. 6.050200 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. В.В. Загуменна. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 20 с.

10. Загуменна В.В. Інформаційні служби та установи: робоча прогр. для студ. спец. 6.050200 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. В.В. Загуменна. – К.: ДАКККіМ, 2008. – 19 с.

11. Загуменна В.В. Міжнародні інформаційні ресурси: прогр. для студ. спец. 7.020102 “ Бібліотекознавство та бібліографія” / В.В. Загуменна. – К., 2000. – 21 с.

12. Загуменна В.В. Національна бібліотека Франції (Bibliotheque nationale de France) / В.В. Загуменна // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – №9. – С. 51-52.

13. Загуменна В.В. Національні бібліотеки Данії: враження від професійного візиту українських бібліотекарів / В.В. Загуменна // Бібл. планета. – 2008. – №4. – С. 14-15.

14. Загуменна В.В. Правове забезпечення інформаційного бізнесу: робоча прогр. для студ. спец. 6.050200 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. В.В. Загуменна. – К.: ДАКККіМ, 2008. – 19 с.

15. Загуменна В.В. Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” (Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія» / Т.І. Ківшар, В.М. Медведєва, В.В. Загуменна, Т.С. Монько, І.П. Штефан, М.В. Макарова. – К, 2005. – 53 с.

16. Загуменная В.В. Национальная библиография Украины: минувшее десятилетие (1994-2004) / В.В. Загуменная // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – № 3. – С. 26-30.

17. Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках: програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / уклад.: В.В. Загуменна, І.О. Шевченко. – К.: НАКККіМ, 2010. – 24 с.

18. Загуменна ВВ. Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посідник для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації // Укр. бібл. асоц., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. Інформ.-бібл. Освіти, Головний тренінгів центр для бібліотекарів; В.В. Загуменна. – К.: «Самміт-Книга», 2012. – 60 с.

Законодавство України на допомогу адвокаційній діяльності бібліотек : збірка документів / уклад.: О.І. Романюк, Я.Є. Сошинська ; вступ. сл. В.В. Загуменна ; Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. -  К. : УБА, 2012. – 327 с.