Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА
UBA
адреса: 01601, Київ-33, вул. Володимирська, 58,Наукова бібліотека ім. М.Максимовича
голова: Сербін Олег Олегович, д-р наук із соц. комунікацій професор, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
телефон: (044) 239-34-40
електронна адреса: serbinolego@gmail.com
Facebook: 1SectionUniversityLibraries

 

Загальні положення

Секція університетських бібліотек УБА об’єднує працівників бібліотек вищих навчальних закладів України 3 та 4 рівня акредитації та надає своїм членам широкі можливості у обміні досвідом та ідеями, сприяє організації спільних акцій, дій та конкретних кроків задля розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності на підтримку академічної та дослідницької діяльності університетів, розвитку науки та освіти в Україні в цілому.

Візія

Секція повністю поділяє та розділяє візію, місію, принципи діяльності та завдання УБА в цілому, викладені в Статуті та Стратегії розвитку. Секція, разом з тим, має особливості, зокрема, в завданнях сприяння інформаційному забезпеченню університетської науки та підвищенню якості освіти в країні, впровадженню кращих стандартів бібліотечно-інформаційного обслуговування університетських громад країни та зростанню ролі та місця університетської бібліотеки в структурі кожного університету («Бібліотека – серце університету»), підвищенню професійного рівня бібліотечних фахівців університетських книгозбірень.

Місія

Свої зусилля секція спрямовує на розвиток науки, освіти та культури, створення відкритого інформаційного суспільства шляхом удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення науки та освіти в Україні.

Цілі та завдання секції:

  • обмін досвідом через конференції, семінари та інші науково-практичні форуми з різних питань бібліотечно-інформаційної діяльності університетів;
  • створення листів розсилки (універсальних та тематичних) для фахівців університетських бібліотек;
  • ініціювання спільних міжуніверситетських досліджень в галузі бібліотечно-інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти, специфічних аспектів діяльності університетських бібліотек;
  • організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, що спрямовані на вирішення нагальних питань;
  • забезпечення представництва в соціальних мережах та оперативне інформування про новини, події, плани секції;
  • сприяння розвитку корпоративних (міжбібліотечних) проектів, в тому числі міжнародних.

Для вирішення цих завдань планується проведення засідань секцій не рідше одного разу на рік (під час конференції університетських бібліотек), проведення інших робочих семінарів, круглих столів та конференцій з різних аспектів діяльності вузівських бібліотек, сприяння розвитку Центрів знань в університетах України (в межах проекту «ELibUkr ), реалізація проектів «БібліоСинергія» – це партнерський проект бібліотек вишів, спрямований на створення професійного середовища для спілкування однодумців та втілення нових практик в напрямку підтримки наукових досліджень та «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», спрямований на включення бібліотек різних типів, видів, підпорядкування у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах та ін.

Українська бібліотечна асоціація розробила інформаційну листівку, що розкриває зміст проекту та основні компоненти академічної доброчесності.

Звіт Секції університетських бібліотек за 2016 рік.

Керівник секції:

Сербін Олег Олегович, д-р наук із соц. комунікацій, професор, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

01601, Київ-33,

вул. Володимирська, 58,

Наукова бібліотека ім. М.Максимовича

Сербін О.О.

тел/факс: 239-34-40 

e-mail: serbinolego@gmai.com

Facebook: https://www.facebook.com/1SectionUniversityLibraries/

 

ОДЕСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ про підтримку плану S.

instruction

Членський квиток УБА

fakeNewsБібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва biblioForum