Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА

Освіта і наука
Завідувач кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури

тел.: (057) 737-13-88

Соляник цвет
посада Завідувач кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури
адреса: 61057, Харків, Бурсацький узвіз, 4, корпус 1
телефон: (057) 737-13-88
електронна адреса allasolyanik164@gmail.com

 

Соляник Алла Анатоліївна — доктор пед. наук (2006 р.), професор (2007 р.).

У 1985 р. закінчила з відзнакою бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури (нині Харківська державна академія культури), одержала кваліфікацію бібліотекар-бібліограф.

Починаючи з 1985 р. уся трудова діяльність пов’язана з Харківською державною академією культури. З 1999 по 2004 рр. — заступник декана факультету бібліотекознавства та інформатики, з 2006 по 2014 рр. — декан факультету бібліотекознавства та інформатики, з 2015 р. — завідувач кафедри документознавства та книгознавства.

Окрім науково-педагогічної та адміністративної діяльності А. А. Соляник веде активну громадську роботу: з 2000 по 2006 р. — секретар, а нині член редколегії фахового наукового збірника України «Вісник Харківської державної академії культури», з 2010 р. — голова спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій), 27.00.02 — документознавство, архівознавство (в галузі соціальних комунікацій). Науковий керівник комплексної науково-дослідної теми ХДАК «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (Державний реєстраційний номер 0109U000512), науковий консультант і керівник докторських і кандидатських дисертацій з теорії та історії соціальних комунікацій, сучасних проблем бібліотекознавства. Під керівництвом А. А. Соляник захищено п’ять кандидатських дисертацій. Організатор та учасник багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, зокрема міжнародних наукових конференцій «Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань» (2009), «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (2010-2012 рр.), міжнародного симпозіуму з проблем вищої інформаційної освіти (ХДАК, 2013 р.) та ін.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць, серед них 3 монографії, 2 навчальних посібника. Коло основних наукових інтересів пов’язано з розробкою проблем бібліотечного фондознавства, документознавства, методологічних проблем документології та теорії соціальних комунікацій, організації та методики науково-дослідної діяльності, бібліотечно-інформаційної освіти.

Активний член Української бібліотечної асоціації, постійний учасник її громадських і наукових форумів, з 2015 р. — обрана членом президії УБА.

Звіт про діяльність у 2018 році.

Звіт про діяльність у 2017 році.

Звіт про діяльність у 2016 році.

instruction

Членський квиток УБА

fakeNewsБібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва biblioForum