Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА
посада: Віце-президент УБА, Директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні
телефон: (044) 490-40-74
електронна адреса: pashkovavs@yahoo.com

Бібліотекознавець, бібліограф. Кандидат педагогічних наук (1987), доцент, доктор історичних наук (2010). Президент (1995—2001, 2006—2009) та віце-президент (2001—2006 і 2009— п.ч.) Української бібліотечної асоціації (УБА). Заслужений працівник культури України (2007).

Професійний шлях розпочала молодшим науковим співробітником ЦНБ АН України (нині — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), закінчила аспірантуру і протягом 20 років працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора Київського національного університету культури і мистецтва. Захистила кандидатську дисертацію з проблем розвитку поточної сільськогосподарської бібліографії у Московському інституті культури (1987), докторську дисертацію з історії національних бібліотечних асоціацій світу в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2010, автореферат дисертації). Була консультантом бібліотечно-інформаційного відділу Верховної Ради України (1997). Нині — директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні.

В. С. Пашкова працювала над теоретико-методологічними проблемами галузевої бібліографії, підготовки фахівців цієї сфери, виступала укладачем бібліографічних покажчиків. Досліджує історію та роль професійних бібліотечних об'єднань у розвитку бібліотечної справи та бібліотечної професії. Першою в Україні теоретично обґрунтувала значення концепції інтелектуальної свободи як основи розвитку бібліотечної професії та бібліотечної діяльності, звернулася до проблем розвитку бібліотечного обслуговування в умовах переходу до нових інформаційних технологій. Автор понад 240 праць із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти і зокрема книг: "Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках" (1996, 1998), "Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності" (1997), "Національні бібліотечні асоціації, 1876—2008" (2009), "Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: матеріали дослідження" (у співавторстві, 2008), "Українська бібліотечна асоціація: Документи і матеріали" (у співавторстві, 1996, 1998, 1999, 2001 та 2010). Статті В. С. Пашкової друкувалися, зокрема, в "Encyclopedia of Library and Information Science" (США, 2003), журналах Німеччини, Австрії, Великої Британії. Член редколегій професійних журналів — "Бібліотечна планета", "Бібліотечний вісник" (1995—1997), член редакційної ради журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2004—2009). У різні роки вона — голова та член редколегій науково-методичних видань і науково-практичних збірників із актуальних проблем бібліотечної справи та бібліографії, зокрема: "Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє" (1997, 1998), "Бібліографознавство: теорія і практика" (1997), "Бібліотека. Інформація. Суспільство" (1998), "Бібліотека і влада" (2000), "Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища" (2001), "Інтернет-центри в публічних бібліотеках" (2003), "Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках: Документи і матеріали" (2005), "Всеукраїнський день бібліотек: новий формат" (2010) та ін. Вона — перекладач, науковий редактор перекладів українською мовою ряду важливих для розвитку галузі документів ІФЛА, національних бібліотечних асоціацій зарубіжних країн, матеріалів з досвіду діяльності зарубіжних бібліотек. Дослідниця також розробляє нові навчальні курси для системи підготовки та перепідготовки кадрів інформаційно-бібліотечної сфери.

Валентина Степанівна — член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (з 2011 р.), голова та член оргкомітетів багатьох міжнародних і загальноукраїнських конференцій, включаючи II Всеукраїнський конгрес бібліотекарів (1998), міжнародну конференцію "Американсько-українська бібліотечна співпраця" (1997, м. Урбана-Шампейн, США), міжнародні кримські конференції "Бібліотеки і асоціації у мінливому світі: нові технології, нові форми співпраці" (1996—2004, 2006—2011), конференції "Бібліотека — інформація — суспільство" (1998), "Бібліотека і влада" (2000), звітно-виборчі та інші конференції УБА (1995, 1999, 2001, 2006, 2009, 2010) та ін. Значну увагу В. С. Пашкова приділяє впровадженню в Україні новітніх інформаційних технологій, демократичних засад бібліотечної справи, прогресивного зарубіжного досвіду, реалізації міжнародних проектів, зокрема, проектів "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)", "Вікно в Америку", "Бібліоміст", "Publica", PULMAN, "Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України" та ін. Валентина Степанівна працювала у складі робочої групи з питань створення та розвитку мережі пунктів колективного доступу до Інтернету в Україні, організованому за дорученням Кабінету Міністрів України (2004). Вона — один з фундаторів УБА (1995). За її підтримки створено при УБА та Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв України (НАКККіМ) Центр інформаційно-бібліотечної освіти. В. С. Пашкова ініціювала та брала активну участь у розробці Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА (1996). Брала участь у роботі над проектом Закону "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"" (2000), була членом експертної групи при Національній раді з питань культури та духовності при Президенті України (2006—2009). У 2005 та 2006 рр. була членом Консультативного комітету Нагороди "Доступ до навчання" Фонду Білла та Мелінди Гейтс, США. У 2009—2010 рр. — була членом експертної групи Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) з розробки навчальної програми "Будуємо міцні бібліотечні асоціації". У 2010—2011 рр. вона — національний тренер програми ІФЛА "Будуємо міцні бібліотечні асоціації" в Україні. З 2011 р. — член комітету ІФЛА з свободи доступу до інформації та свободи висловлення (FAIFE).

В. С .Пашкова має подяки, грамоти та дипломи від Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (2000), Міністра культури і туризму України (2007), Міністра культури Криму (2002, 2004, 2007 та 2008), голів обласних державних адміністрацій України, Центру міжнародних бібліотечних програм ім. Мортенсона Іллінойського університету, м.Урбана-Шампейн, США (1996), Державного Департаменту США. Нагороджена Почесною відзнакою "За відданість бібліотечній справі" УБА (2002) та ін.

 

instruction

Членський квиток УБА

fakeNews Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва biblioForum

Найближчі події

29.05.2019 / Тренінг “Онлайн-сервіси для створення візуального контенту”, 29.05.2019, м. Київ
18.06.2019 / VII Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів, 18-22.06.2019, м. Світловодськ Кіровоградської обл.
18.06.2019 / Науково-практична інтернет-конференція «Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних on-line послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки», 18-25.06.2019
19.06.2019 / Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери», 19 - 21 червня 2019 р. , м. Одеса
21.06.2019 / Освітній тренінг «Бібліотека в пошуку нових ідей» для бібліотекарів з Донецької та Луганської обл., 21-23.06.2019 р., м.Дніпро
24.09.2019 / Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки та музеї в сучасному освітньому і соціокультурному середовищі: збереження традицій та перспективи розвитку», 24-26 вересня 2019 р., Мінськ, Республіка Білорусь