Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЧЕСНУ ВІДЗНАКУ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ            

“ЗА ВНЕСОК В БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО”

Затверджено Президією Української бібліотечної асоціації 12 березня 1996 р.

1. Це положення визначає умови і порядок нагородження почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації (УБА)   “За внесок в бібліотекознавство” науковців, викладачів вищих і середніх спеціальних учбових закладів, бібліотекарів-практиків України та іноземних держав.

2. Почесна відзнака “За внесок в бібліотекознавство” встановлюється з метою сприяння розвитку бібліотечної теорії та впровадження її досягнень в практику, як умов подальшого

вдосконалення бібліотечного обслуговування, ефективної організації функціонування бібліотечних мереж і систем, стимулювання творчих пошуків науковців.

3. Почесна відзнака “За внесок в бібліотекознавство” присуджується Президією УБА за представленням регіональних та галузевих відділень УБА щорічно одному визначному діячу за заслуги в розвитку бібліотекознавства, зокрема за

- розвиток теорії та історії бібліотечної справи і впровадження результатів наукових досліджень в бібліотечну практику шляхом оприлюднення їх в монографіях, наукових збірниках, статтях та інших публікаціях, публічного захисту на наукових конференціях і симпозіумах

- розробку нових напрямків в бібліотекознавстві, розробку концептуальних положень розвитку бібліотечної теорії, практики, бібліотечно-інформаційної освіти

- наявність наукової школи (підготовка докторів і кандидатів наук, керівництво дипломними роботами студентів)

- участь в роботі Вчених рад, редколегій журналів і наукових збірників, редагуванні наукових праць

- організацію та активну участь в міжнародних і регіональних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, практикумах, школах передового досвіду

- участь в підготовці спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери та підвищенні їх кваліфікації

- поширення серед громадськості досягнень бібліотечної науки і практики, популяризацію праць видатних бібліотекознавців

- активну участь в роботі УБА, інших професійних об’єднань, комісій тощо.

4. Клопотання про нагородження почесною відзнакою можуть порушуватись первинними організаціями УБА окремих установ, в тому числі не бібліотечних. Щороку від первинної організації може бути висунута одна кандидатура.

До клопотання про нагородження почесною відзнакою “За внесок в бібліотекознавство” необхідно додати докладну характеристику на представленого кандидата, в якій потрібно зазначити його творчі здобутки та результати наукової діяльності відповідно до п.3 цього положення, та список опублікованих робіт.

5. Регіональні (галузеві) відділення, розглянувши клопотання, надсилають свою рекомендацію про представлення до нагородження почесною відзнакою разом з усіма документами   до експертної комісії, яка призначається Президією УБА. Члени

експертної комісії після розгляду надісланих матеріалів передають їх разом із своїми рекомендаціями до Президії УБА, яка виносить рішення про нагородження.

6. Імена визначних діячів, яким присуджена почесна відзнака УБА “За внесок в бібліотекознавство”, вносяться в Книгу пошани УБА, Енциклопедію бібліотекознавства. Вони морально і матеріально стимулюються, їх діяльність висвітлюється в засобах масової інформації, друкованих виданнях УБА.

Переможці 2017 рік

2017 / Колесникова Тетяна Олександрівна, директор Науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Переможці 2013 рік

2013 / Пашкова Валентина Степанівна, доктор історичних наук, віце-президент УБА, директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні

Переможці 2011 рік

2011 / Березюк Ніна Михайлівна, гол. бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна

Переможці 2010 рік

2010 / Ярошенко Т. О. - директор Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

Переможці 2009 рік

2009 / Слободяник М.С. - директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор

Переможці 2004 рік

2004 / Петрова Л.Г. – докторант Київського національного університету культури і мистецтв, автор монографії “Бібліотека в умовах соціально-економічних змін”.

Переможці 2003 рік

2003 / Чачко А.С. – професор Київського національного університету культури і мистецтв.

Переможці 2002 рік

2002 / Згурська О.С. – зав. відділом Державної наукової медичної бібліотеки.

Переможці 1998 рік

1998 / Савіна З.І. – зав. науково-дослідним відділом Національної парламентської біблотеки України

instruction

Членський квиток УБА

fakeNewsБібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва biblioForum