Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЧЕСНУ ВІДЗНАКУ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ  “ЗА ВНЕСОК У БІБЛІОТЕЧНУ ОСВІТУ”

Затверджено Президією Української бібліотечної асоціації 12 березня 1996 р.

1. Це положення визначає умови і порядок нагородження почесною  відзнакою  Української  бібліотечної  асоціації  (УБА)  “За внесок  в  бібліотечну  освіту”  викладачів  вищих  і  середніх

бібліотечних навчальних закладів, а також системи підвищення кваліфікації бібліотекарів.

2. Почесна відзнака “За внесок в бібліотечну освіту” встановлюється з метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників та стимулювання їх участі в розбудові національної системи бібліотечної освіти.

3. Почесна відзнака “За внесок в бібліотечну освіту” присуджується щорічно за визначні заслуги в розвитку бібліотечної освіти.

4. Почесна відзнака присвоюється викладачам,

- які працюють на ниві бібліотечної освіти не менше 10 років і  виявили  високий  рівень  професіоналізму,  ініціативи, творчості,  досконало  володіють  ефективними  формами і  методами  організації  навчально-виховного  процесу, забезпечують високу результативність і якість своєї праці

- є  авторами  підручників,  навчальних  посібників,  а  також інших  видів  видань,  які  застосовуються  в  навчальному процесі

- впроваджують  в  навчальний  процес  педагогічні  новації  і нові  технології  з  метою  активізації  учбово-пізнавальної діяльності студентів і учнів

- забезпечують зв’язок навчання з наукою і виробництвом

- мають вчені звання і наукові ступені

- проводять наукові дослідження з залученням студентської молоді,  здійснюють  наукове  керівництво  дипломними  і дисертаційними роботами студентів і аспірантів

- беруть  активну  участь  у  розбудові  бібліотечної  освіти України  шляхом  науково-дослідної  діяльності  в  галузі освіти,  публікацій  у  пресі,  виступів  з  доповідями  на конференціях і симпозіумах, по радіо, телебаченню, перед громадськістю.

5. Почесна відзнака “За внесок в бібліотечну освіту” присвоюється Президією УБА за представленням її регіональних та галузевих відділень.

6. Клопотання про присвоєння почесної відзнаки можуть порушуватись первинними організаціями УБА окремих установ, в тому числі не бібліотечних.

До клопотання про присвоєння почесного звання “За внесок в бібліотечну освіту” необхідно додати докладну характеристику на представленого кандидата та список його публікацій.

7. Регіональні  (галузеві)  відділення,  розглянувши  клопотання, свою рекомендацію про представлення до нагородження почесною  відзнакою  разом  з  іншими  документами  надсилають  до Президії УБА, яка виносить рішення про нагородження.

8. Особам,  які  нагороджені  почесною  відзнакою,  вручаються іменна папка, їх імена вносяться в Книгу пошани УБА. Досвід роботи  нагородженого  висвітлюється  у  засобах  масової інформації та спеціальному інформаційному листі УБА.

Переможці 2019 рік

2019 / Соляник Алла Анатоліївна, декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, професор

Переможці 2018 рік

2018 / Медведєва Валентина Миколаївна - професор кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат педагогічних наук

Переможці 2010 рік

2010 / Хіміч Я.О. – професор Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Переможці 2009 рік

2009 / Новальська Т.В. – декан факультету культурології, завідуюча кафедрою книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв.

Переможці 2005 рік

2005 / Чернець В.Г. – ректор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, професор, кандидат філософських наук.

Переможці 2004 рік

2004 / Загуменна В.В. – завідувачка кафедри, професор Київського національного університету культури і мистецтв, член президії УБА.

Переможці 2003 рік

2003 / Кушнаренко Н.М. – професор, проректор Харківської державної академії культури

Переможці 2002 рік

2002 / Ківшар Т.І. – д.і.н., зав. кафедрою бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв, доктор історичних наук.

Переможці 1998 рік

1998 / Скнарь В.К. – зав. кафедрою Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Переможці 1996 рік

1996 / Бабич В.С. – декан факультету бібліотечно-інформаційних систем, професор Київського національного університету культури та мистецтв

instruction

Членський квиток УБА

fakeNewsБібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва biblioForum