Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЧЕСНУ ВІДЗНАКУ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ “ЗА ВНЕСОК У РОЗВИТОК БІБЛІОГРАФІЇ ТА БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА”

Затверджено Президією Української бібліотечної асоціації 12 березня 1996 р.

1. Це положення визначає умови і порядок нагородження почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації (УБА) “За внесок у розвиток бібліографії та   бібліографознавства” науковців, викладачів та бібліографів-практиків України.

2. Почесна відзнака “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” встановлюється з метою сприяння   розвитку теорії бібліографії як умови подальшого удосконалення інформаційно-бібліографічного та бібліотечного обслуговування населення України.

3. Почесна відзнака “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” присуджується щорічно одній особі за визначні заслуги в розвитку теорії і практики бібліографії.

4. Почесна відзнака “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” присвоюється Президією УБА за представленням її регіональних та галузевих відділень.

5. Клопотання про присвоєння почесної відзнаки можуть порушуватись первинними організаціями УБА окремих установ, в тому числі не бібліотечних.

До клопотання про присвоєння почесної відзнаки “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” необхідно додати список друкованих праць та докладну характеристику на представленого кандидата, в якій необхідно звернути увагу на його внесок у:

  • розробкупроблемтеорії, історії, методикитаорганізації бібліографічної роботи в Україні (через написання статей, монографій, дисертацій, рецензій тощо)
  • складання, рецензуваннятанауковередагуваннябібліографічних праць
  • впровадженняновихінформаційнихтехнологійвбібліографічну діяльність
  • підготовкупідручників, посібників, програмтаметодичних розробок з бібліографічних дисциплін
  • роботу редколегій спеціальних видань, Державних та міжнародних рад по координації досліджень в галузі бібліотекознавства і бібліографознавства
  • популяризаціюбібліотечно-бібліографічнихзнань, бібліографічної освіти, бібліографічних видань на сторінках преси, в засобах масової інформації тощо
  • запровадженнярезультатівтеоретичнихрозробоквбібліотечно-бібліографічну практику (виступи на конференціях, семінарах, нарадах; організація бібліографічних підрозділів в бібліотеках, бібліографічних кафедр в вузах тощо)
  • залученнямолодихнауковцівдорозробкибібліографознавчих проблем (керівництво аспірантами, студентськими науковими роботами тощо)
  • організаціютапроведеннянауковихтанауково-практичних конференцій, семінарів з проблем розвитку бібліографії та бібліографознавства

6. Регіональні (галузеві) відділення, розглянувши клопотання, свою рекомендацію про представлення до нагородження почесною відзнакою разом з іншими документами надсилають до експертної комісії, яка призначається президією УБА. Експертна комісія розглядає подані матеріали і разом із своїми рекомендаціями передає на розгляд президії УБА, яка виносить рішення про нагородження.

7. Імена визначних діячів, яким присуджена почесна відзнака УБА “За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавство”, вносяться в Книгу пошани УБА. Вони морально і матеріально стимулюються, їх діяльність висвітлюється в засобах масової інформації, друкованих виданнях УБА.

 

Переможці 2017 р.

2015 / Самчук Лариса Іванівна, завідувач відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Переможці 2015 р.

2015 / Полянська Надія Іванівна, зав. відділу Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Переможці 2013 рік

2013 / Требіна Надія Михайлівна - зав.сектором Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім.Олеся Гонрчара

Переможці 2011 рік

2011 / Литвиненко Наталія Кімівна - ст.викладач Луганського державного інституту культури і мистецтв

Переможці 2010 рік

2010 / Астапенко Тетяна Сергіївна - заст. директора з наукової роботи Миколаївської ОУНБ ім.О.Гмирьова

Переможці 2009 рік

2009 / Зленко Г.Д. – завідуючий редакційним відділом Одеської національної наукової бібліотеки ім.М.Горького

Переможці 2006 рік

2006/ Жданова Р.С. – головний бібліограф Національної парламентської бібліотеки України

Переможці 2005 рік

2005 / Дубровіна Любов Андріївна – директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського, доктор історичних наук, професор

Переможці 2004 рік

2004 / Вилегжаніна Тамара  Ізмайлівна – член Президії УБА

Переможці 2003 рік

2003 / Швецова-Водка Галина Миколаївна – професор Рівненського державного гуманітарного університету

Переможці 2002 рік

2002 / Дерлеменко Т.Ф. – зав. сектором Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН

Переможці 1998 рік

1998 / Патока Валентина Василівна – зав. відділом наукової бібліографії Національної парламентської бібліотеки України

Переможці 1996 рік

1996 / Королевич Нінель Федорівна – професор Київського національного університету культури та мистецтв

 

 

 

instruction

Членський квиток УБА

fakeNewsmap web 2biblioForum