IV Науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього», 27 вересня 2023 р., змішаний формат

Середа, 27.09.2023 11:00

ВГО Українська бібліотечна асоціація запрошує відвідати IV Науково-практичну конференцію «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього», що відбудеться 27 вересня 2023 року о 10:00 на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Отамановського.

15 27 вересня 2023 року на. Вінницька ОУНБ ім. В. Отамановського Facebook

Організатори:

 • Департамент гуманітарної політики Вінницької військової обласної адміністрації
 • Управління культури та креативних індустрій
 • Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського
 • Вінницьке обласне відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація

Для обговорення пропонується така тематика:

 • Бібліотека: обслуговування користувачів в умовах воєнного стану
 • Бібліотека –  бренд просування читання  в громаді
 • Бібліотека, бібліотекарі та волонтерство
 • Бібліотека – територія взаємодії з ВПО в громаді
 • Бібліотека та краєзнавчі практики
 • Бібліотека –  амбасадор цифрової освіти населення
 • Бібліотека та віртуальний простір
 • Бібліотечний фонд та його актуалізація  
 • Бібліотекар: сучасні професійні компетенції

Програма Конференції включатиме пленарне та секційні засідання, які проводитимуться в офлайн/онлайн-форматі (на платформі для відеоконференцій ZOOM). Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, кращі роботи обласного конкурс на кращий буктрейлер «Незламна, єдина – Україна моя!» тощо, по завершенню – підбиття підсумків.

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора/ів (прізвище, ім’я та по батькові, назва бібліотечного закладу, посада, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон)), тему виступу.

Заявки на участь і тексти доповідей / повідомлень прийматимуться до 20 серпня 2023 року.

Планується представлення матеріалів Конференції на компакт-диску та на вебсайті Вінницької ОУНБ ім. В. Отамановського. Статті мають бути обсягом до 5 сторінок в електронному вигляді. Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 14, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «».

Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК; назва доповіді (повідомлення); прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, посада; назва закладу, країна, місто; анотація та ключові слова двома мовами (укр., англ.); текст доповіді (повідомлення); перелік бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого представлення на вебсайті бібліотеки.

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. В. Отамановського, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел.: 67-32-07,  67-29-76, 67-03-30

e-mail: admin@library.vn.ua; metod@library.vn.ua; zastupnik@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г. М., Марченко Т. М., Пашкова О. А., Цимбалюк П. І.

Назад