ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання 2017», 26 жовтня 2017 р., м.Харків

Четвер, 26.10.2017 09:00 - 18:00

Запрошуємо взяти участь у ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Короленківські читання 2017» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів», яка відбудеться 26 жовтня 2017 р. у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.

Напрями роботи:

Напрям 1

Інтелектуальне партнерство бібліотек, архівів, музеїв. Проектна діяльність: освітні, культурні, наукові, соціальні, організаційні проекти; корпоративні, партнерські проекти; сучасні формати професійного розвитку; волонтерська діяльність; проектний менеджмент та маркетинг.

Матеріали надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com.

Реєстраційна форма: https://goo.gl/forms/HSjLTSq5oZwugi8M2.

Напрям 2

Інтелектуальна власність, авторське право. Практики вирішення проблем: авторське право та суміжні права в електронному середовищі; репродуктування творів у бібліотеках та авторське право; послуги ЕДД в контексті авторського права; проблеми інтелектуальної власності у бібліотечно-інформаційній сфері; використання електронних ресурсів у бібліотеках.

Матеріали надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com

Реєстраційна форма: https://goo.gl/forms/uFxjyCtgDfwLLpIy1

Напрям 3

Актуальні питання роботи з бібліотечними, архівними та музейними колекціями документних пам’яток: робота з пам’ятками друку та писемності у контексті підготовки матеріалів до Державного реєстру національного культурного надбання; проблеми обліку та збереження національного культурного надбання в частині документних ресурсів; нормативно-правові документи, пов’язані зі збереженням пам’яток друку та писемності; формування і розкриття колекцій та зібрань документних пам'яток світового, національного і регіонального значення; актуальні проблеми наукового описування документних пам'яток різних видів і груп; новітні форми співробітництва бібліотек, архівів, музеїв у роботі з колекціями пам’яток друку та писемності; колекції бібліотек, архівів та музеїв у цифрових проектах; інтеграція бібліотечних, архівних та музейних фондів до наукового он-лайн простору; документні пам'ятки в електронних архівах, бібліотеках, колекціях (цифрова репрезентація).

Матеріали надсилати на адресу: ork@korolenko.kharkov.com

Реєстраційна форма: https://goo.gl/forms/lUAMXgtK6SXLr9h23

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Термін подання заявок на конференцію – до 15 вересня 2017 р.

Передбачається публікація електронного збірника матеріалів конференції.

Умови подання матеріалів для публікації

1. Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Word 97-2003 (обсяг: не більше 12 сторінок формату А 4; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.; шрифт – Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5). Нумерувати сторінки не потрібно.

2. Ілюстрації, рисунки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті доповіді та дублюватися у форматі TIFF 300 dpi.

3. Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК, назва доповіді (прописними літерами, кегль 14) – прізвище, ім'я, по батькові автора – посада, повна назва закладу, країна, місто, анотація та ключові слова трьома мовами (укр., англ., рос.), текст доповіді, перелік бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу).

Участь у конференції безкоштовна. Витрати на відрядження за рахунок направляючої сторони.

Контакти оргкомітету:

Валентина Дмитрівна Ракитянська, голова оргкомітету, директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, голова президії Харківського обласного відділення ВГО «Українська бібліотечна асоціація», заслужений працівник культури України; (057) 731–11–01;

Людмила Володимирівна Глазунова, заступник директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій; (057) 731–11–01; e-mail: milaglazunova@gmail.com;

Ігор Якович Лосієвський, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор ХДАК, доктор філол. наук, заслужений працівник культури України; (057) 731–11–79; е-mail: ork@korolenko.kharkov.com;

Олена Петрівна Куніч, завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка; (057) 731-32-27; e-mail: nmr.hdnb@gmail.com .

Назад