Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми розвитку документно-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі», 10 лютого 2016 р.

Середа, 10. Лютий 2016, 10:00 - 17:00

Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету запрошує Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми розвитку документно-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі», яка відбудеться 10 лютого 2016 року.

Мета проведення конференції: обговорення актуальних проблем функціонування системи документальних комунікацій в умовах трансформації сучасного інформаційно-комунікаційного середовища.

Для обговорення пропонуються наступні питання:

Інформаційні технології як засоби удосконалення підготовки фахівців документно-інформаційної сфери.

Реформування фахової підготовки інформаційних та бібліотечних працівників в умовах змін інформаційної сфери суспільства.

Інтернет-технології як чинник трансформації процесів інформаційної роботи.

Просування інформаційних продуктів та послуг у сучасному інформаційно-комунікаційному просторі.

Шляхи підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотечних установ в умовах розвитку веб-середовища.

Управління документами у сучасному інформаційно-комунікаційному просторі.

До розгляду прийматимуться також наукові матеріали з дотичних та міждисциплінарних напрямків.

Тези доповідей приймаються до 10 лютого 2016 р.

При оформленні тексту тез доповідей необхідно дотримуватися наступних вимог:

1. На першій сторінці ініціали й прізвище автора праворуч зверху.

2. Індекс УДК ліворуч зверху.

3. Назва публікації по центру (жирним шрифтом, великими літерами, без скорочень).

4. Тексти тез доповідей приймаються українською, російською, англійською мовами, обсяг матеріалів - 2 повні сторінки, інтервал – 1,5, кегль 12.

5. Поля сторінок: ліве, праве по 2,5 см, верхнє та нижнє – 2 см, абзацний відступ – 1,25 см.

6. Шрифт Times New Roman, текстовий редактор Word формату *.doc, *docx або *.rtf.

7. Посилання у тексті на використану літературу наводити у квадратних дужках. Декілька джерел слід відділяти крапкою з комою, наприклад: [1; 3]

8. При цитуванні або викладі тексту близько до оригіналу вказувати сторінку, наприклад. [2, с. 16].

9. Список використаної літератури подається після тексту повідомлення за порядком цитування джерел за вимогами стандарту щодо бібліографічного опису (шрифт – курсив).

10. До тексту тез доповідей на окремому аркуші додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, наукове звання, контактна адреса, телефон.

Участь в інтернет-конференції безкоштовна. Електронний збірник тез доповідей буде розміщений на сайті кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи по завершенню роботи конференції.

Тези доповідей просимо надсилати на електронну адресу: kafedradk2006@ukr.net

Контактна інформація:

Модератори – Бабенко Жанна Валентинівна, тел.: 067 918 63 29; 095 494 20 65;

Костенко Марина Степанівна, тел.: 067 191 53 95; 050 744 77 52;

Крет Роман Михайлович, тел.: 067 790 78 68

Інформаційний лист та зразок оформлення тез доповіді тут.

Назад

instruction

Членський квиток УБА

fakeNews Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва biblioForum