Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА

Науково-практична конференція «Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності», 18-19 жовтня 2012 р., м.Донецьк

Понеділок, 14. Травень 2012 15:08 - 00:00

Українська бібліотечна асоціація запрошує до участі у Конференції, що відбудеться 18-19 жовтня 2012 р. в м.Донецьк, та орієнтована на керівників та фахівців бібліотек, інформаційних центрів, фахівців та наукових співробітників з інших систем та відомств за профілем тематики конференції, представників видавництв.

Організатори:

• Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ); Наукова бібліотека ДонНУЕТ; Навчально-інформаційний інститут інноваційних технологій ДонНУЕТ

Співорганізатори:

• Донецьке зональне методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації Донецької та Луганської областей

• Наукова бібліотека Донецького національного університету

• Українська бібліотечна асоціація

• Об'єднання «Матрікс»

• НВП «Ідея»

Основні тематичні напрями:

• Бібліотека в інформаційному забезпеченні навчального, наукового і виховного процесів вищого навчального закладу

• Iнновацiї i менеджмент якостi в дiяльностi бiблiотек вищих навчальних закладiв

• Сучасні інформаційні технології в забезпеченні якості послуг бібліотеки

• Управлiння проектами в бiблiотечнiй дiяльностi

• Управління персоналом бібліотеки на сучасному етапі розвитку

• Особливостi роботи з персоналом бiблiотеки в умовах впровадження системи менеджменту якостi

• Соціально-психологічні особливості бібліотечного колективу

• Сучасні підходи до оцінки якості роботи персоналу бібліотеки

• Використання новітніх дистанційних технологій в системі навчання та підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу

• Формування компетенцій бібліотечних працівників

• Мотивація та стимулювання праці в бібліотечній галузі

• Система моральних цінностей сучасної бібліотеки

• Роль персоналу у забезпеченнi якостi електронних ресурсiв бібліотеки

• Вирішення завдань гармонізації традиційних і сучасних бібліотечних технологій

• Співпраця бібліотек і видавництв – стан, проблеми, пріоритети розвитку

Робочі мови Конференції: українська, російська.

Організаційний внесок за участь в конференції – 50 грн., вартість опублікування однієї статті – 70 грн.

Можлива заочна участь з опублікуванням статті у збірнику матеріалів конференції.

Умови участі в Конференції  та вимоги до оформлення статті див. тут.

Контакти:

б. Шевченка, 30, м. Донецьк, Україна, 83017

Тел.:     (062) 295-34-11 Ткаченко Тетяна Петрівна, директор НБ ДонНУЕТ

(062) 295-34-44 Орлова Наталія Анатоліївна, заст. директора, Коробко Наталія Петрівна, вчен. секретар

e-mail: secretar@donduet.edu.ua

Українська бібліотечна асоціація запрошує до участі в Конференції!

Назад

instruction

Членський квиток УБА

fakeNewsmap web 2biblioForum