Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна

Членкиня Експертної ради

Заслужений працівник культури України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого;
тел./факс: (044) 278-85-12 

посада Генеральний директор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого
адреса: 01001, Київ, вул. Грушевського, 1
телефон: (044) 278-8512
електронна адреса office@nplu.org

 

Генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України, кавалер Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня (2010), заслужений працівник культури України (2005)

Тамара Ізмайлівна Вилегжаніна після закінчення у 1971 р. Краснодарського державного інституту культури працює у бібліотечній сфері, на посадах завідувача відділу в обл. бібліотеці, директора міської бібліотеки, молодшого наукового співробітника Державної бібліотеки СРСР ім. В.І. Леніна.

У 1980 р. переїжджає до України. І з цього часу її діяльність тісно пов’язана з розвитком вітчизняної бібліотечної справи. У Національній парламентській бібліотеці України (НПБУ) Т.І. Вилегжаніна працює з 1987 р. на посадах зав. відділу, заст. генерального директора, а 2004 р. була призначена генеральним директором. 

Т.І. Вилегжаніна – новатор бібліотечної справи. Вона була одним із організаторів впровадження автоматизованих систем у практику роботи НПБУ та публічних бібліотек України.

Т.І. Вилегжаніна – автор ґрунтовної наукової праці «Інформаційно-пошуковий тезаурус», численних публікацій у фаховій періодиці з питань організації та управління бібліотечною справою. Головний редактор науково-виробничого журналу «Бібліотечна планета».

Постійно залучається Мінкультури України до розробки проектів нормативно-правових актів із питань регулювання діяльності бібліотек.

Звіт про діяльність у 2018 році.

Звіт про діяльність у 2016 році.