Librarians! Stand with Ukraine! / Бібліотекарі! Будьмо з Україною!

We appeal to librarians around the world to sign our Statement!

Sign the Statement https://forms.gle/S61k8L4TUAvU8RgW8

List of signatories https://cutt.ly/fFtNx1T

Librarians! Stand with Ukraine!

Ban all relations with Russian librarians, libraries, and library associations!

We, librarians and information professionals around the world, adhere to universal and democratic values and are committed to combating misinformation.

Given the brutal armed aggression against Ukraine and its people by the Russian Federation, the torture of civilians, the thousands of deaths, and the destruction of civilian infrastructure, as well as the long-running propaganda activities in support of the Putin regime and the disgraceful information manipulation by Russian librarians and libraries, we:

  • recognize Russia's unjustified war against Ukraine as aggressive, and the actions of the Russian army against the peaceful Ukrainian people as a war crime and crime against humanity;
  • stop all cooperation and professional connections with the institutions of the Russian Federation and Russian librarians, libraries, and library associations; 
  • appeal to the international organizations in scientific, educational and cultural areas to exclude all Russian librarians, libraries, and library associations from their membership;
  • ask governments of all civilized countries for military assistance to Ukraine and stop any cooperation with Russian Federation.

We are convinced that by uniting, the civilized world will overcome the darkness and death borne by Russia and the Russian army.

Sign the Statement https://forms.gle/S61k8L4TUAvU8RgW8

List of signatories https://cutt.ly/fFtNx1T 

***

Звертаємось до бібліотекарів усього світу підписати нашу заяву!

Підписати заяву https://forms.gle/S61k8L4TUAvU8RgW8

Список підписантів https://cutt.ly/fFtNx1T

Бібліотекарі! Будьмо з Україною!

Блокуємо будь-які стосунки з російськими бібліотекарями, бібліотеками та бібліотечними асоціаціями!

Ми, бібліотекарі та інформаційні працівники з усього світу, дотримуємось загальнолюдських і демократичних цінностей і прагнемо боротися з дезінформацією.

Враховуючи жорстоку збройну агресію проти України та її народу з боку Російської Федерації, катування мирного населення, тисячі смертей, руйнування цивільної інфраструктури, а також тривалу пропагандистську діяльність на підтримку путінського режиму та ганебного маніпулювання інформацією російськими бібліотекарями та бібліотеками, ми:

  • визнаємо невиправдану війну Росії проти України агресивною, а дії російської армії проти мирного українського народу – військовим злочином і злочином проти людства;
  • припиняємо будь-яку співпрацю та професійні зв'язки з установами Російської Федерації та російськими бібліотекарями, бібліотеками і бібліотечними асоціаціями;
  • звертаємось до міжнародних організацій у науковій, освітній та культурній сферах – позбавити членства усіх російських бібліотекарів, бібліотеки та бібліотечні асоціації;
  • просимо уряди всіх цивілізованих країн про військову допомогу Україні та припинення будь-якої співпраці з Російською Федерацією.

Ми переконані, що, об’єднавшись, цивілізований світ подолає темряву і смерть, які несуть Росія та російська армія.

Підписати заяву https://forms.gle/S61k8L4TUAvU8RgW8

Список підписантів https://cutt.ly/fFtNx1T