Президент УБА

Президент УБА керує її роботою, організовує роботу Президії і репрезентує УБА в державних органах, громадських та інших організаціях, відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових та інших документів УБА.

Керівними органами УБА є конференція і Президія. Президія обирається установчою, звітно-виборною або надзвичайною конференцією відкритим голосуванням. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів. Чисельний склад Президії і кількість віце-президентів визначаються конференцією. Президія обирає із свого складу віце-президентів та секретаря.

Ревізійна комісія контролює виконання статутних вимог, фінансово-господарську діяльність УБА. Ревізійна комісія обирається конференцією відкритим голосуванням, простою більшістю голосів терміном на період між звітно-виборними конференціями з числа делегатів конференції, які не є членами Президії. Склад і кількість членів ревізійної комісії визначаються конференцією. Члени ревізійної комісії обирають із свого складу голову та секретаря.

Експертна рада вивчає та аналізує програми розвитку бібліотечної справи. Вивчає, аналізує та прогнозує, надає свої експертні висновки та рекомендації щодо діяльності ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Представляє інтереси ВГО «Українська бібліотечна асоціація» перед органами державної влади та управління і в громадянському секторі в межах повноважень, передбачених п.п.3.1.1, 3.1.2 цього Положення. Представляє інтереси ВГО «Українська бібліотечна асоціація» на міжнародному рівні в межах повноважень, передбачених п.п.3.1.1, 3.1.2 цього Положення. Ініціює проекти міжсекторальної взаємодії.

З 1 лютого 2010 року розпочав свою роботу виконавчий офіс УБА. Завжди раді отримати Ваші пропозиції щодо діяльності УБА, підтримати Ваші ініціативи про співпрацю, надати Вам необхідну довідку чи консультацію.

Первинні організації УБА можуть об'єднуватись в регіональні – обласні, районні, міські відділення (організації), які в своїй діяльності керуються своїми положеннями, що не суперечать Статуту УБА. Ці положення затверджуються Президією УБА та приймаються керівними органами міських, районних, обласних відділень (організацій). Для набуття статусу юридичної особи міські, районні, обласні відділення реєструються місцевими органами державної виконавчої влади у встановленому законом порядку.