Конкурс для НУО "Бібліотеки - мости до е-урядування" від програми «Бібліоміст»

Конкурс обласних проектів залучення населення до використання е-послуг й інструментів е-урядування на базі сучасно обладнаних публічних бібліотек для Київської, Одеської, Запорізької, Івано-Франківської та Луганської областей

Ініціатива «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» є частиною Національного плану дій у рамках «Партнерства “Відкритий уряд”», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220-р.  На виконання даної ініціативи Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у рамках програми «Бібліоміст» оголошує конкурс на проекти залучення населення України до вивчення й використання електронних послуг, ресурсів, та інструментів е-урядування.

Мета конкурсу – розповсюдити інформацію про наявні е-послуги національного та регіонального рівнів та, використовуючи ресурси сучасно обладнаних публічних бібліотек, навчити різні групи населення користуватися ними, щоб ефективно спілкуватися з урядовими структурами, брати участь у прийнятті рішень місцевої влади, отримувати необхідні адміністративні послуги у новому форматі.  Конкурс передбачає співпрацю місцевих неурядових організацій з тренінговими центрами на базі обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ) у впровадженні тренінгової програми з е-послуг та проведенні місцевих інформаційних кампаній, які просувають електронні послуги серед мешканців області і демонструють, як нові технології допомагають збільшенню громадської участі у місцевому врядуванні.  ОУНБ включені до впровадження тренінгової програми в областях відповідно до наказу Міністра культури № 135 від 1.03.2013.

У рамках проектів неурядові організації повинні виконати такі завдання:

- налагодити партнерські стосунки з ОУНБ і разом скласти проектну заявку (форму заявки, робочий план і бюджет проекту);

- делегувати тренера, який проводитиме навчання спільно з бібліотекарем у регіональному тренінговому центрі в ОУНБ;

- взяти участь у тренінгу для тренерів та адаптувати тренінговий модуль з е-урядування з урахуванням наявних електронних послуг, ресурсів і механізмів.  Шаблон тренінгового модулю буде наданий програмою «Бібліоміст»;

- у співпраці з ОУНБ розробити механізм залучення різних груп населення до навчання у тренінгових центрах;

- у співпраці з ОУНБ розробити та впровадити обласну інформаційну кампанію з популяризації як навчання, так і власне електронних послуг і механізмів е-урядування;

 - організувати висвітлення теми е-урядування та е-послуг у засобах масової інформації.

Тренінговою програмою повинні бути охоплені принаймні по одному бібліотекарю з усіх біблотек області, які надають населенню вільний доступ до інтернету, а також представники інших чотирьох категорій населення (не-бібліотекарі).  Тренінги проводитимуться у тренінгових центрах бібліотек і будуть складатися з практичних занять за комп’ютерами. Кількість учасників одного тренінгу – до 20 осіб.  Тривалість тренінгу – 4 години.

Особливо заохочуються проекти, реалізовані у співпраці з органами місцевої влади.  Очікуваними результатами впровадження проектів буде підвищення кількості осіб, які користуються інструментами е-урядування, зростання поінформованості населення про наявні електронні послуги, вирішення актуальних для області питань за допомогою інструментів е-урядування, а також збільшення відвідуваності бібліотек.

Тривалість проектів – 5 місяців. Бюджет проектів – до 48000 грн. Грантоотримувачем буде громадська організація.

До участі у конкурсі запрошуються недержавні неприбуткові організації – громадські організації та благодійні фонди – які працюють у сферах розвитку демократії, е-урядування, розвитку громадянського суспільства і мають досвід організації й проведення тренінгів та інформаційних кампаній. Заявником може бути як організація обласного рівня з Луганської, Одеської, Київської, Запорізької, Івано-Франківської областей, так і обласне представництво/філія національної організації. Очікується, що з кожної області буде вибрано одну організацію.

Конкурсна комісія оцінюватиме заявки за такими критеріями:

- відповідність темі конкурсу, урахування у плані впровадження проекту всіх поставлених завдань;

- відповідність місцевій специфіці та урахування потреб і можливостей місцевих громад;

- широта охоплення та різноманітність цільових аудиторій та проектних заходів;

- ефективне використання ресурсів бібліотек;

- результативне використання інформаційних технологій та інтернету;

- доведена спроможність організації надавати якісні тренінгові послуги;

- доведена спроможність організації провести інформаційну кампанію;

- перспективи продовження роботи у напрямі просування е-урядування після закінчення гранту.

Щоб взяти участь у конкурсі, просимо заповнити заявку за наданою формою, додати робочий план і бюджет проекту, і надіслати ці документи електронною поштою на адресу ogp_libraries@irex.org до кінця дня 25 квітня 2013 р.

Результати конкурсу буде оголошено до кінця травня 2013 р. Невчасно надіслані заявки розглядатися не будуть. Очікуваний час початку проектної діяльності – кінець червня –початок липня 2013 р.

Завантажити пакет документів Ви можете тут.