jbkjbgMARC 21 формат для бібліографічних даних: методичні рекомендації (скорочений варіант) [Електронний ресурс] / авт.-уклад: Бруй Оксана, Малецька Олександра, Чорна Тетяна ; уклад. словника «Визначення сутностей RDA»: Баньковська Ірина ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», ВГО Українська бібліотечна асоціація. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,85 Мбайт). – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2021. – 506 с. – Назва з екрана.

Завантажити документ