image0024

Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. 6-9 жовт. 2020 р., м. Київ / М-во освіти і науки України ; редкол. :О. М. Бруй (голов. ред.), Я. Є. Сошинська, Є. В. Кулик ; відп. за вип. С. І. Барабаш. – Київ : Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка ; ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. – 52 с.ISBN 978-617-95010-3-6

Завантажити документ