Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА

Конкурс організовується та проводиться ВГО Українська бібліотечна асоціація (далі - УБА) спільно із Міністерством культури та інформаційної політики України серед бібліотек України, незалежно від відомчого підпорядкування, на засадах відкритості, прозорості та гласності.

Затверджено Президією УБА 16 січня 2008 р., 22 березня 2019 р.

Це Положення про конкурс на здобуття звання «Бібліотека року» для бібліотек України різної форми власності та різного відомчого підпорядкування (далі – Конкурс) визначає мету та умови участі у Конкурсі, порядок його проведення, оцінювання номінантів і визначення переможця.

1. Загальні положення

1.1. Конкурс організовується та проводиться ВГО Українська бібліотечна асоціація (далі – УБА) спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України серед бібліотек України, незалежно від відомчого підпорядкування, на засадах відкритості, прозорості та гласності, без будь-яких обмежень, відповідно до порядку, встановленого цим Положенням.

1.2. Мета Конкурсу:

 • підвищення престижу бібліотек у суспільстві, ролі бібліотек у соціокультурному та інформаційному просторі країни;
 • стимулювання творчої ініціативи бібліотек України у наданні безперешкодного доступу до інформації та підвищенні якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на умовах оперативності, доступності, комфортності;
 • визначення кращих інновацій у галузі бібліотечно-інформаційних технологій, інноваційних ідей, що сприяють ефективній роботі та розвитку українських бібліотек.

1.3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється журі Конкурсу.

1.4. Склад журі Конкурсу затверджується щороку наказом Президента УБА. До журі Конкурсу включаються члени Президії УБА та інші впливові та знані в Україні особи.

1.5. За результатами Конкурсу, на умовах та у порядку, встановлених у цьому Положенні, визначаються переможці Конкурсу.

1.6. Інформаційний супровід Конкурсу забезпечують професійні журнали «Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», «Вісник Книжкової палати України».

1.7. Члени журі Конкурсу у 2020 р.:

 • Лагута Людмила Вікторівна, головний бібліотекар науково-методичного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого;
 • Лугова Лариса Анатоліївна, директор КЗ ЛОР «Львівська обласна бібліотека для дітей», віце-президент УБА;
 • Савенкова Людмила Василівна, директор Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;
 • Тверда Тетяна Василівна, директор Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва;
 • Якушко Тетяна Олексіївна, заступник директора з інформаційних технологій Державної бібліотеки України для юнацтва.

2. Оргкомітет Конкурсу

2.1. Функції оргкомітету Конкурсу (далі – Оргкомітет) виконує Президія УБА.

2.2. Оргкомітет доводить до відома бібліотечної громадськості України інформацію про термін та умови конкурсу.

2.3. Затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів і матеріалів, необхідних для участі.

2.4. Затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих заявок, документів і матеріалів, необхідних для участі.

2.5. Координує роботу членів журі.

2.6. Виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

3. Умови Конкурсу

3.1. Звання «Бібліотека року» присвоюється бібліотеці за кращий впроваджений інноваційний проект, що підтверджується відповідним дипломом.

3.2. Дипломами ІІ ступеня можуть бути відзначені бібліотеки у таких номінаціях:

 • малі бібліотеки: сільські, ОТГ, шкільні (школи, гімназії, ліцеї);
 • середні бібліотеки: міські, обласні, закладів вищої освіти (фонд - менше 1 млн прим., користувачів за єдиним обліком - менше 10 тис.);
 • великі бібліотеки: національні, державні, закладів вищої освіти (фонд - більше 1 млн прим., користувачів за єдиним обліком - більше 10 тис.).

3.3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються Оргкомітетом до 1 вересня 2020 року в електронній формі на електронну пошту віце-президента УБА Лугової Л. А.:lluhova@gmail.com

3.4. Заявки на участь у Конкурсі повинні містити:

 • Сканований лист–рекомендацію від обласного (регіонального) відділення УБА або від члена Президії УБА, якщо в області немає регіонального відділення УБА;
 • опис впровадженої інновації або реалізованого проєкту, завдяки яким бібліотека може претендувати на звання «Бібліотека року» – в довільній формі до 6 сторінок друкованого тексту в форматі doc (Word), шрифт Times New Roman (кегль 12 пт), через одинарний міжрядковий інтервал;
 • документи, що підтверджують впровадження інновації або реалізованого проєкту;
 • матеріали, які ілюструють ефективність впровадженої інновації або реалізованого проєкту (відскановані копії статей; фото високої якості у форматі JPEG або TIFF, розмір не більше 1MB кожне; відеоматеріали у форматі avi, mov або посилання в Інтернеті; відгуки користувачів тощо).

3.5. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться до 30 вересня – Всеукраїнського дня бібліотек.

4. Фінансове забезпечення конкурсу

4.1. Фінансування Конкурсу здійснює УБА.

4.2. Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу та нагородження переможців в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, ресурси офіційних партнерів УБА, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

instruction

Членський квиток УБА

fakeNewsБібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва biblioForum