Українська бібліотечна асоціація
Бібліоміст
Шановний, Гість! вітаємо Вас на сайті УБА

Конкурс організовується та проводиться Українською бібліотечною асоціацією (далі - УБА) спільно із Міністерством культури України серед бібліотек України, незалежно від відомчого підпорядкування, на засадах відкритості, прозорості та гласності.

Затверджено Президією УБА 16 січня 2008 р.

Це Положення про конкурс на здобуття звання «Бібліотека року» для бібліотек усіх систем і відомств України (далі – Конкурс) визначає мету та умови участі у Конкурсі, порядок його проведення, оцінювання номінантів і визначення переможця.

1. Загальні положення

1.1. Конкурс організовується та проводиться Українською бібліотечною асоціацією (далі – УБА) спільно з Міністерством культури України серед бібліотек України, незалежно від відомчого підпорядкування, на засадах відкритості, прозорості та гласності, без будь-яких обмежень, відповідно до порядку, встановленого цим Положенням.

1.2. Мета Конкурсу:

  • підвищення престижу бібліотек у суспільстві, ролі бібліотек у соціокультурному та інформаційному просторі країни;
  • стимулювання творчої ініціативи бібліотек України у наданні безперешкодного доступу до інформації та підвищенні якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на умовах оперативності, доступності, комфортності;
  • визначення кращих інновацій у галузі бібліотечно-інформаційних технологій, ідей, що сприяють ефективній роботі українських книгозбірень;

1.3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється журі Конкурсу.

1.4. Склад журі Конкурсу затверджується щороку наказом президента УБА. До журі Конкурсу включаються члени Президії УБА та інші впливові та знані в Україні особи.

1.5. За результатами Конкурсу, на умовах та у порядку, встановлених у цьому Положенні, визначаються переможці Конкурсу.

1.6. Інформаційний супровід Конкурсу забезпечують професійні журнали «Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», «Вісник Книжкової палати України».

1.7. Члени журі Конкурсу у 2017 р.:

Мозгова Лариса Анатоліївна, заступник директора з наукової роботи Житомирської обласної бібліотеки для дітей, член Президії УБА;

Тверда Тетяна Василівна, директор Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва;

Романюк Ольга Іванівна, директор Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва;

Савенкова Людмила Василівна, директор Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;

Лагута Людмила Вікторівна, головний бібліотекар науково-методичного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого;

2. Оргкомітет Конкурсу

2.1. Функції оргкомітету Конкурсу (далі – Оргкомітет) виконує Президія УБА;

2.2. Оргкомітет доводить до відома бібліотечної громадськості України інформацію про термін та умови конкурсу;

2.3. Затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік документів і матеріалів, необхідних для участі;

2.4. Затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих заявок, документів і матеріалів, необхідних для участі;

2.5. Координує роботу членів журі;

2.6. Виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

3. Умови Конкурсу

3.1. Заявки на участь у Конкурсі приймаються Оргкомітетом до 1 вересня щороку в електронній формі на e-mail члена Президії УБА Мозгової Л. А.: lmozgova11@gmail.com

3.2. Заявки на участь у Конкурсі повинні містити:

  • Сканований лист–рекомендацію від обласного (регіонального) відділення УБА або від члена Президії УБА, якщо в області немає регіонального відділення УБА;
  • опис впровадженої інновації або реалізованого проекту, завдяки яким бібліотека може претендувати на звання «Бібліотека року» – в довільній формі, до 6 сторінок друкованого тексту в форматі doc (Word), шрифт Times New Roman (кегль 12 пт), через одинарний міжрядковий інтервал;
  • документи, що підтверджують впровадження інновації або реалізованого проекту;
  • матеріали, які ілюструють ефективність впровадженої інновації або реалізованого проекту (відскановані копії статей; фото високої якості у форматі JPEG або TIFF, розмір не більше 1MB кожне; відеоматеріали уформаті avi, mov, або посилання в інтернеті;відгуки користувачів тощо).

3.3. Оголошення результатів Конкурсу відбувається щороку, до 30 вересня – Всеукраїнського дня бібліотек.

4. Фінансове забезпечення конкурсу

4.1. Фінансування Конкурсу здійснює УБА.

4.2. Для забезпечення підготовки, проведення Конкурсу та нагородження переможців в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством України.

instruction

Членський квиток УБА

fakeNews Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва Бібліотеки міста Києва biblioForum

Найближчі події

21.03.2019 / Семінар «Збережи книгу – збережи здоров’я. Сучасний досвід з гігієни бібліотечних фондів», 21.03.2019 р., м. Київ
22.03.2019 / ХXІ Міжнародна науково-практична конференція «Релігія і держава у пошуках modus vivendi: українські реалії та світовий досвід», 22-23 березня 2019 р., м.Львів
27.03.2019 / Школа каталогізатора, 27-29 березня 2019 р., м. Львів
28.03.2019 / Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху», 28-29 березня 2019 р., м.Київ
04.04.2019 / Семінар «RFID технології у бібліотеках», 04.04.2019 р., м. Київ
11.04.2019 / Конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір», 11-12 квітня 2019 р., м.Київ
11.04.2019 / ІV Міжнародний форум молодих бібліотекарів УБА, 11-12 квітня 2019 р., м.Харків
16.04.2019 / VII Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста «Кросмедійна бібліотечна журналістика», 16-19.04.2019, м. Харків
17.05.2019 / Супергерої рятують планету: Дитячий форум – Фестиваль дитячого читання «Книгоманія», 17-19 травня 2019 р., м.Львів
21.05.2019 / ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу», 21-22 травня 2019 р., м.Київ
18.06.2019 / Науково-практична інтернет-конференція «Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних on-line послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки», 18-25.06.2019
19.06.2019 / Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери», 19 - 21 червня 2019 р. , м. Одеса
24.09.2019 / Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки та музеї в сучасному освітньому і соціокультурному середовищі: збереження традицій та перспективи розвитку», 24-26 вересня 2019 р., Мінськ, Республіка Білорусь